وظایف کمیسیون داوری

 

۱- کمیسیون داوری کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور رفع اختلاف بین وکلای دادگستری و موکلین آنها و همچنین رفع اختلاف بین کلیه اشخاصی که کانون وکلای دادگستری یا وکلای منتخب کانون را متراضیاً به داوری معین کرده اند به ترتیب مندرج در این دستورالعمل تشکیل می گردد تراضی به داوری در این خصوص اعم است از اینکه قبل از بروز اختلاف به موجب قرارداد و یا بعد از بروز اختلاف بین طرفین حاصل شده باشد.

۲- هیئت مدیره کانون وکلا در آغاز هر دوره از میان وکلای دادگستری مرکز پنج نفر را که دارای لااقل پانزده سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت بوه و فاقد سابقه محکومیت انتظامی باشند به عضویت کمیسیون داوری انتخاب می نمایند.

۳- جلسات کمیسیون داوری لااقل با حضور ۳ نفر از اعضا کمیسیون رسمیت خواهد داشت.

۴- کمیسیون داوری منحصراً به اختلفاات موضوع ماده یک این دستورالعمل که از طریق رئیس کانون وکلا یا نواب رئیس به کمیسیون ارجاع می شود رسیدگی خواهد کرد.

۵- کمیسیون داوری در نخستین جلسه خود یکی از اعضا کمیسیون را به سمت دبیر و هماهنگ کننده معین می نماید. تعیین جلسات کمیسیون داوری با هماهنگی اعضا تنظیم اوقات مربوط به جلسات داوری با هماهنگی داوران، مراقبت در ارسال و ابلاغ دعوت نامه ها، نظارت در امور دفتری، گزارش امور جریان داوری به هیِأت مدیره کانون و کمیسیون داوری و بالاخره هرگونه ارتباط کمیسیون با ارگان های کانون بر عهده دبیر کمیسیون خواهد بود.

۶- کمیسیون داوری هر ۱۵ روز یکبار برای استماع گزارش دبیر کمیسیون و اتخاذ تصمیم در زمینه خط مشی و نحوه پیشرفت کار و انجام سایر امور مربوط تشکیل جلسه خواهد داد زمان تشکیل جلسه مزبور بر حسب ضرورت و به نسبت تعداد پرونده های ارجاعی قابل تغییر خواهد بود.

۷- کمیسیون داوری می تواند عندالاقتضاء داوری در برخی از موارد را به وکلا یا اشخاص واجد شرایط دیگر به هیئت مدیره کانون پیشنهاد کند. در صورت تصویب هیات مدیره وکلا و اشخاص دیگری که به سمت داور معین شده اند همانند اعضا کمیسیون داوری موظف به رعایت این دستورالعمل و مقررات قانون در باب داوری خواهند بود.

۸- متقاضی داوری باید کلیه اسناد و مدارک خود را در ارتباط با موضوع اختلاف به انضمام فتوکپی مصدق قرارداد یا توافق نامه داوری را پیوست درخواست کتی مشتمل بر نام و نام فامیل و شغل و آدرس و شرح اجمالی از موضوع اختلاف با ذکر مشخصات کامل طرف مقابل به دبیرخانه کانون وکلا تسلیم نمایند هر گاه متقاضی داوری شخص حقوقی باشد دلیل مدیریت شخصی حقوقی نیز باید ضمیمه درخواست به دبیرخانه کانون تسلیم گردد.

۹- درخواست های داوری در دفتری که برای این منظور تشخیص داده می شود ثبت و کلیه اقدامات بعدی اعم از تعیین جلسات داوری، نام داورها، نتیجه رسیدگی و صدور رای داوری باید در این دفترچه به ثبت برسد.

۱۰- پرداخت حق الزحمه داوری برعهده طرفین اختلاف است میزان ان برابر آیین نامه مصوب قوه قضاییه و یا برابر قرارداد مورد توافق بین کمیسیون داوری و اصحاب دعوی تعیین و به دستور دبیر کمیسیون قبل از شروع داوری باید به حساب بانکی کانون وکلا واریز و قبض سپرده آن به دفتر کمیسیون ارائه گردد.

۱۱- پس ازتودیع حق الزحمه داوری پرونده مربوطه توسط کمیسیون حسب مورد به یک یا سه نفر از اعضا کمیسیون و یا اشخاص مذکور در ماده ۷ این دستورالعمل ارجاع می شود کمیسیون داوری پس از اخذ قبولی داور یا داوران ورقه ای مشتمل بر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری تنظیم و به داور یا داوران ابلاغ می نماید ابلاغ به داور یا دورانی که عضو کمیسیون داوری نیستند به نحو مقتضی از جمله با پست سفارشی به عمل خواهد آمد.

۱۲- مدت داوری در صورتی که قرارداد داوری معین نشده باشد ۳ ماه خواهد بود و ابتدای آن از روزی است که موضوع داوری به شرح مذکور در ماده ۱۱ به داوران ابلاغ شده باشد. تمدید مهلت داوری با توافق اصحاب دعوی بلامانع است. در صورت تعدد داور آخرین ابلاغ ابتدای شروع مهلت داوری خواهد بود.

۱۳- رسیدگی داوران به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در باب داوری مقرر شده است.

۱۴- پس از صدور رای اصل رای و ضمائم آن که شامل تصویر رای داوری به تعداد اصحاب دعوی و قرارداد داوری می باشد به دستور رئیس کانون وکلا یا نواب رئیس جهت ابلاغ رای به طرفین به مرجع ذی صلاح قضایی ارسال می شود.

۱۵- حق الزحمه داوری به دستور رئیس کانون وکلا بین داورانی که در رسیدگی و اشنا رای مداخله داشته اند بالسویه تقسیم می شود.

۱۶- جلسات داوری در محل کانون وکلای دادگستری مرکز منعقد خواهد شد مگر در موارد خاص و با موافقت کمییسون داوری

این دستورالعمل در شرح وظایف کمیسیون داوری مشتمل بر ۱۶ ماده در جلسه هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *