وظایف قاضی اجرای احڪام در قانون

 • رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته با دادستان یا قاضی اجرای احکام است. (ماده ۱۰۹)
 • کنترل ارتباط مخابراتی محکومان با تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر ان اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام صورت می گیرد. (تبصره ۲ ماده ۱۵۰)
 • صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها (ماده ۴۸۹)
 • نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان (ماده ۴۸۹)
 • اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات (ماده ۴۸۹)
 • اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات (ماده ۴۸۹)
 • اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری های روانی و بیماری های جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراڪز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات (ماده ۴۸۹)
 • اجرای آرای کیفری و نظارت بر اجرای آنها (ماده ۴۹۵)
 • رفع اشکالات مربوط به اجرای رای (ماده ۴۹۷)
 • صدور دستور جلب محکوم علیه (ماده ۵۰۰)
 • تعویق اجرای مجازات در موارد مقرر قانونی (ماده ۵۰۱)
 • صدور قرار موقوفی اجرای مجازات (ماده ۵۰۵)
 • صدور قرار تأمین مناسب در مواردی که اجرای حکم نیاز به دسترسی به محکوم علیه به دفعات متعدد وجود دارد.(ماده ۵۰۷)
 • تصمیم درباره درخواست محکوم علیه، کفیل و وثیقه گذار در مورد تبدیل قرار تأمین(ماده ۵۰۸)
 • صدور دستور منع خروج از کشور محکوم علیه (ماده ۵۰۹)
 • اقدام به ارسال پرونده به دادگاه صالح در مواردی که محکوم علیه دارای احکام دیگری است که در اجرای مقررات تکرار و تعدد مؤثر است. (ماده ۵۱۰ و ۵۱۱)
 • نگهداری زندانیان در هر بخش با تأیید قاضی اجرای احکام صورت می گیرد. (تبصره ۲ ماده ۵۱۳)
 • تعویق اجرای مجازات در مواردی که مداوای محکوم علیه در خارج از زندان ضروری باشد. (ماده ۵۱۹)
 • تأیید تنبیهاتی که برای زندانیان متخلف در نظر گرفته شده است. (ماده ۵۲۳)
 • معاف کردن محکوم علیه از ۲۰ درصد از مبلغ جزای نقدی در صورتی که محکوم علیه ظرف ده روز از ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود. (تبصره ۳ ماده ۵۲۹)
 • نظارت بر حضور و فعالیت محکومان، در محل تبعید یا اقامت اجباری (ماده ۵۴۶)
 • پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات (ماده ۵۵۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *