هزینه برف روبی ساختمان بر عهده کدام یک از ساکنان آپارتمان است؟

طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان ها بام جزو قسمت مشترک آپارتمانها محسوب شده و هزینه برف روبی بر عهده همه واحدهای آپارتمان است.

تأسیساتی همچون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخشهای اشتراکی ساختمان محسوب میشوند، در بام ساختمان قرار دارند.
علاوه بر این قسمت هایی نظیر آنتن تلویزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار میگیرد.
ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی میتواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را فقط برای قرار دادن آنتن و کولر را دارند ولی قرار دادن وسایل دیگر ممنوع است.
همچنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان ها به ویژه واحدهای طبقه آخر میشود، باید در نگاهداری از آن کوشید. همانطور که هزینه آسفالت یا ایزوگام بین واحدها مشترک است لذا برف روبی بام و هزینه های مشابه دیگر طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها و با رعایت ماده چهار همین قانون به عهده همه واحد ها می باشد و عدم رعایت آن موجب پیگیری قضایی توسط مدیر ساختمان می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *