هرگاه شاکی لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا را بدون امضای آن تقدیم نماید و دادسرا پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند، تکلیف چیست؟

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۱۶۵۳۳/۷۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ به شماره ثبت وارده ۲۶۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری (۲) این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: معیار ورود دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب، احراز اعتراض شاکی است و لذا در فرض سوال که لایحه اعتراضیه فاقد امضاء، متضمن تایید اعتراض شاکی از سوی مقام قضایی دادسرا میباشد، دادگاه تکلیف به رسیدگی به اعتراض خواهد داشت. بدیهی است در مواردی که ابهامی برای دادگاه در خصوص احراز اعتراض شاکی وجود داشته باشد، به طریق مقتضی رفع ابهام خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *