نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۳۹۸/۰۸/۰۸

۷/۹۸/۷۵

شماره پرونده : ۷۵-۹/۱-۹۸ ح

استعلام :

آیا رفتار والدینی که بعد از به دنیا آمدن نوزاد وی را در بیمارستان رها و محل را ترک میکنند، مشمول ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ است ؟ در صورت منفی بودن پاسخ ، آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیفری است ؟

بازگشت به استعلام شماره ۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ به شماره ثبت وارده ۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸، نظریه مشورتی اکثریت کمیسیون قوانین جزایی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: تکلیف حضانت که مطابق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی متوجه ابوین است، از بدو تولد طفل محقق میشود .

از این رو رفتار مادری که پس از به دنیا آوردن نوزاد در بیمارستان او را رها نموده و محل را ترک میکند، منطبق با عنوان مجرمانه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱) خودداری از انجام تکالیف حضانتی است؛ همچنین با عنایت به اطلاق عبارت »هرگاه کسی« در صدر ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (۱۳۷۵)، رفتار مادر مشمول قسمت دوم این ماده (رها کردن طفل در آبادی و جای دارای سکنه) نیز میشود و مجازات مادر باید با رعایت ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) تعدد معنوی تعیین شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *