نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا نماینده قانونی وی، با همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن تنظیم شده است مراجعه، تقاضای صدور اجراییه نسبت به مهریه مطرح می نماید.

سردفتر پس از احراز هویت تقاضاکننده و صلاحیت او برای درخواست اجرا، اجراییه را که شامل موارد اجراست تهیه ، امضا و به اداره ثبت ارسال می کند.

سردفتر موظف است پس از صدور اجراییه، مراتب را به آخرین نشانی زوج از طریق پست سفارشی ارسال و به اطلاع زوج برساند.

برگه های اجراییه به پیوست قبض سفارشی با سایر مدارک جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اجراییه و ادامه عملیات اجرایی به ثبت محل تحویل می دهد.

درصورتی که ظرف ده روز، زوج نسبت به پرداخت مهریه اقدامی ننماید، زوجه می تواند نسبت به مسدود کردن حساب های زوج و اموال وی (غیر از مستثنیات دین) اقدام نماید.

مهم ترین مزیت های مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت
مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری با تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و طی مراحل مختلف و گوناگون انجام گرفته تا درنهایت به مرحله اجرای حکم برسد، لیکن مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صرف تقاضای ذی نفع یا نماینده قانونی وی از دفتر ازدواج مربوطه شروع و عملیات اجرایی تا وصول کامل مهریه ادامه می یابد.
از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه ، امکان ممنوع الخروج شدن زوج در کمترین زمان ممکن امکان پذیر خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *