نحوه اجرای رای داوری

نحوه اجرای رای داوری

نحوه اجرای رای داوری :

در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی (باب هفتم – داوری) ،نحوه اجرای رای داور در داوری داخلی بدین صورت است:

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع ، طبق رای داور، برگ اجرایی صادر کند.

اجرای رای داور برابر مقررات قانون می باشد.

نکات قابل توجه در مورد چگونگی اجرای رای داور در داوری داخلی :
۱- محکوم علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ مهلت دارد رای داوری را اجرا نماید:
(بدیهی است در صورت اعمال مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اعتراض به رای داوری و صدور قرار توقف اجرای آن تا پایان رسیدگی در دادگاه، اجرای رای داور متوقف می ماند)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *