مهلت پرداخت دیه به حسب نوع جنایت

مهلت پرداخت دیه
به حسب نوع جنایت به شرح ذیل است ((مگر)) به نحو دیگری تراضی شده باشد

۱.جنایت عمدی :
📆مهلت👈🏼((یڪ سال قمری))
✴️مبدٵ محاسبه👈🏼زمان وقوع
💰کیفیت پرداخت👈🏼 اگر بین مرتکب و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن توافق شود ولی مهلت پرداخت آن مشخص نگردد دیه باید ظرف یک سال از حین تراضی پرداخت گردد

۲. جنایت شبه عمدی :
📆مهلت 👈🏼((دوسال قمری))
✴️مبدٵ محاسبه👈🏼زمان وقوع
💰کیفیت پرداخت👈🏼 هر سال نصف دیه باید پرداخت شود

۳.جنایت خطاء محض :
📆مهلت👈🏼((سه سال قمری))
✴️مبدٵ محاسبه👈🏼 زمان وقوع
💰کیفیت پرداخت👈🏼 هر سال یک سوم دیه باید پرداخت شود

 

نکته اول
اگر پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید محکوم له ((مکلف)) به قبول آن است.

نکته دوم
اگر پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت کند یا پرداخت دیه بصورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر مبلغ قطعی توافق شده باشد

موارد سقوط دیه:

  1.  پرداخت دیه
  2.  صلح با مجنی علیه یا اولیا دم
  3.  ابراء آن توسط صاحبان حق
  4.  تهاتر با صاحبان حق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *