معاون جرم باید قصد مجرمانه داشته باشد و عالماً ‌و عامداً یکی از مصادیق معاونت در جرم را انجام بدهد؛ لذا بیان عباراتی که صراحتاً ظهور در تشویق و تحریک مباشر نداشته باشد، معاونت محسوب نمی‌گردد.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۰۸/۲۴
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۶۴۴

خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش دادنامه شماره ۰۰۶۵۷- ۲۵/۰۹/۹۱ صادره از این شعبه دیوان‌ عالی‌ کشور به موجب بخشی از پرونده پیوست خانم الف. به اتهام معاونت در قتل عمدی مرحوم الف. تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه پنجم دادگاه کیفری استان فارس با استدلال به فقدان دلیل طی دادنامه شماره ۰۰۲۱۹- ۲۸/۱۲/۹۰ رأی برائت صادر نموده که در مرحله تجدیدنظرخواهی طی دادنامه صدرالاشعار نقض و پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع گردید. این بار شعبه چهارم دادگاه کیفری استان به موضوع رسیدگی نموده. وکیل اولیای‌ دم به اظهارات قاتل دایر به این‌ که به تحریک الف. اقدام به قتل مرحوم نموده است استناد نمود (ص ۳۴۶). خانم الف. اعلام کرد: مقتول نسبت به من اظهار علاقه می‌ کرد خانواده من مخالف بودند من نیز اوایل علاقه داشتم ولی بعداً مخالفت کردم گاهی مزاحم من می‌ شد بعداً هم پیام داد می‌ روم شیراز برای کار و دیگر کاری به تو ندارم الف. (مقتول) پسر خوبی بود عکسی هم که در دست او بود با پوشش اسلامی بود مشکلی نداشت قاتل به من گفته بود آیا می‌ خواهی با الف. رابطه داشته باشی؟ گفتم: نه و گفت: دوست داری که از دستش راحت بشی (شوی)؟ گفتم: بله ولی نگفت چطور و من در ذهنم خطور نمی‌ کرد که ایشان چه می‌ خواهد بکند (ص ۳۴۷). من اظهارات قاتل را راجع به تحریک برای قتل قبول ندارم. وی در پاسخ به این سئوال که: چگونه در آگاهی اظهارات قاتل را قبول کردی؟ می‌ گوید: زمانی که مرا به آگاهی بردند من ۱۴ ساله بودم، آقای بازپرس حرف‌ هایی به من زدند که نمی‌ دانم چه چیز است و آن‌جا خیلی به من توهین کردند و می‌ گفتند همه‌ اش تقصیر تو است اگر تو نبودی این قتل به وجود نمی‌آمد ح. (قاتل) آمد یک حرف‌هایی زد که من ساکت بودم … یک بار ح. به من پیام داد می‌خواهی از دستش راحت شوی من گفتم بله مأمور خودش چیزهایی نوشت کاغذ را به طرفم پرت کرد گفت امضاء کن من هم ترسیده بودم نمی‌دانستم بایستی بخوانم و آن را امضاء کنم من نگفتم برو الف. را بکش چرا من بایستی راضی باشم که الف. بمیرد چه سودی برای من داشت عکس‌هایی که در دست مرحوم بود عکس‌هایی بود که در کیفم بود و او از داخل کیف گرفته بود و گفت اگر با من رابطه نداشته باشی عکست را پخش می‌ کنم. وکیل متهمه با استناد به انکار متهمه و این‌که به فرض فرستادن پیامک عدم تأثیر آن در تصمیم قاتل و رد و بدل نشدن پیامک در زمان مقارن قتل و عدم وجود دلیل بر ترغیب به قتل خواستار برائت موکل خویش شد. متهمه در آخرین دفاع با انکار معاونت در قتل اعلام نمود: تنها حرف من این بود که ح. به من گفت می‌ خواهی از دست ایشان راحت شوی گفتم بله و دیگر کاری انجام ندادم (ص ۳۵۰). دادگاه به اتفاق آراء با تأکید بر این‌که اظهارات متهمه کافی برای اثبات تشویق و تحریک به قتل نمی‌ باشد و اظهارات مباشر قتل نیز کافی برای این امر نمی‌ باشد حکم برائت خانم الف. را از بزه معاونت در قتل عمدی مرحوم الف. صادر نمود. ……..

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده تکمیلی و این‌ که تنها مستند شکات اظهارات متهمه در مواجهه حضوری در مرجع انتظامی با مباشر قتل دایر به درخواست از مباشر برای قتل مرحوم الف. یا به تعبیر دیگر راحت شدن از دست وی بوده که در ذیل صورت‌جلسه مواجهه استنادی اضافه شده است بعداً به او (اجنبی = مباشر قتل) گفتم نمی‌خواهم چنین کاری بکنی حتی ح. گفت مگر الف. (مقتول) را دوست داری گفتم نه ولی نمی‌خواهم کشته شود که قضات دادگاه کیفری استان با ملاحظه اوضاع و احوال و اظهارات متهمه و وضع سنی وی در زمان واقعه موضوع معاونت را احراز نکرده ه‌اند و استنباط دادگاه مخالفت صریح با مبانی حقوقی و شرعی ندارد و بر اساس فتاوی فقهای عظام از جمله امام راحل: لایجوز نقض حکمه مع الشک و احتمال صدور حکمه صحیحاً و عدم اقامه دلیل قاطع موجب نقض از سوی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۰۰۹۴- ۲۵/۰۵/۹۲ صادره از شعبه چهارم دادگاه کیفری استان فارس مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌ گردد.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *