مرجع تغییر کاربری املاک

شماره دادنامه قطعی :

۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۲۳۷

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۳/۱۲/۲۷

چکیده :

تغییر کاربری از اختیارات و صلاحیت های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون مذکور است .

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری :

اولاً _ موضوع طرح تفصیلی جدای از طرح‌های مصوب عمرانی شهری است . ثانیاً _ تغییر کاربری از اختیارات و صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون مذکور است . ثالثاً _ لازمه انجام خواسته از سوی شهرداری ، موافقت با تغییر کاربری است که خارج از صلاحیت شهرداری است و لذا الزام به آن فاقد توجیه قانونی است و شکایت حسب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برابر قانون طرح نشده، فلذا در وضع فعلی قرار رد آن صادر می‌گردد. قرار صادره وفق ماده ۶۵ قانون مذکور، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری است .

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری

محمدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری :

نظر به اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده است و دلیل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی‌اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدید‌نظر‌خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض به را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است .

رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

جباری – ساریخانی / پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *