مجازات قتل فرزند توسط پدر و مادر

قتل فرزند توسط پدر و مادر، به صورت عمدی یا غیر عمدی، جرم بوده و مرتکب را با حکم جرم کشتن بچه توسط والدین، روبرو خواهد کرد. مجازات قتل فرزند، توسط هریک از والدین، در قتل شبه عمد یا خطای محض، پرداخت دیه بوده اما، مجازات قتل عمد فرزند، توسط پدر، دیه و حبس و توسط مادر، اعدام خواهد بود.

قتل، که دارای انواعی نظیر قتل عمد و قتل غیر عمد بوده و می تواند، توسط اعضای خانواده نسبت به یکدیگر، اتفاق بیفتد، در قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری شده و برای آن، مجازات در نظر گرفته شده است. مجازات قتل عمد، همواره اعدام است، مگر در صورت وجود شرایط بخصوصی.

از جمله شرایط ویژه ای که مجازات قتل عمد، می تواند، امری جز قصاص به واسطه اعدام باشد، زمانی است که این جرم، در قتل های خانوادگی، توسط والدین و نسبت به فرزند، محقق شود که در این شرایط، قانون گذار، بنا به اینکه کدام والد، نسبت به این امر اقدام کرده، مجازات قصاص یا اعدام و یا مجازات دیگری را در نظر گرفته است.

جرم قتل فرزند توسط پدر و و مادر

قبل از توضیح جرم قتل فرزند توسط پدر و مادر و بررسی مجازات آن، ابتدا بهتر است، اندکی در خصوص جرم قتل، به طور کلی و انواع آن، صحبت کرده و توضیح دهیم که ارکان هریک چیست؛ سپس، به این پرسش که جرم قتل فرزند توسط والدین، چه زمانی محقق می شود؟ پاسخ دهیم.

قتل که می تواند عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد، از جمله جرایمی است که نسبت به جان افراد، رخ می دهد و توسط قانون گذار، جرم انگاری شده است. در جرم قتل عمد، مجرم، با علم و آگاهی و قصد، عملی را انجام می دهد که سبب گرفتن جان شخص دیگر می شود، در قتل شبه عمد، مرتکب، قصد فعل یعنی قصد صدمه و آسیب رساندن به دیگری را دارد اما، قصد نتیجه (کشتن) را ندارد و در قتل خطای محض، مرتکب، نه قصد فعل و نه قصد نتیجه (کشتن دیگری) را دارد.

قتل فرزند توسط والدین نیز به این معنا است یکی از والدین یا هر دوی آن ها، عملی را انجام دهند که به عمد یا غیر عمد، سبب کشتن بچه خود شوند که در این شرایط، بسته به اینکه جرم، توسط کدام یک از والدین، محقق شده باشد و نوع قتل چه باشد، مجازات متفاوتی، اعمال خواهد شد که در ادامه، به توضیح آن، خواهیم پرداخت.

حکم مجازات کشتن بچه توسط والدین

همانطور که توضیح دادیم، یکی از انواع قتل های خانوادگی، می تواند، قتل فرزند توسط پدر و مادر او باشد که در این شرایط، بسته به نوع قتل و بسته به اینکه کدام والد، نسبت به انجام این امر، اقدام نموده، مجازات متفاوتی، بر مرتکب، اعمال خواهد شد. لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم پیرامون حکم مجازات کشتن بچه توسط هر یک از والدین، در انواع قتل، صحبت کنیم که به شرح زیر می باشد:

حکم جرم کشتن بچه توسط والدین، در قتل شبه عمد و خطای محض:

در این شرایط، یعنی در کشتن بچه توسط والدین، در قتل شبه عمد یا خطای محض، مرتکب باید، دیه بپردازد و تفاوتی بین پدر و مادر، در این خصوص نیست.

حکم جرم کشتن بچه توسط پدر در قتل عمد:

برای بررسی مجازات جرم قتل فرزند توسط پدر، در قتل عمد، باید، دو ماده ۲۲۰ (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) و ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی جدید (بخش تعزیرات) را مورد بررسی قرار دهیم. این دو ماده، به ترتیب، مقرر می دارند:

“پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر، محکوم خواهد شد.” و “هر کس، مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌ نماید.”

بنابراین، مجازات جرم قتل فرزند توسط پدر، در قتل عمد فرزند خود، پس از اثبات این امر، با کمک ادله اثبات قتل، پرداخت دیه به ورثه فرزند و حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال، خواهد بود و این حکم، در خصوص جد پدری، یعنی پدر بزرگ نیز، مصداق دارد.

حکم جرم کشتن بچه توسط مادر در قتل عمد:

برخلاف تعیین مجازات کشتن بچه، به صورت عمدی، توسط پدر و جد پدری، قانون گذار، در خصوص مادر، ساکت بوده و این، بدین معنا است که در صورت قتل فرزند توسط مادر به صورت عمد و در صورت اثبات این امر با کمک ادله اثبات قتل، مادر قصاص خواهد شد. شایان ذکر است، در صورت محکومیت مادر به قصاص، چنانچه اولیای دم، رضایت دهند یا بر پرداخت دیه به جای قصاص، مصالحه نمایند، محکوم، اعدام نخواهد شد.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم قتل فرزند توسط پدر و و مادر

پس صحبت در خصوص جرم قتل فرزند توسط پدر و مادر، مجازات جرم قتل فرزند توسط پدر و مادر و بررسی حکم جرم کشتن بچه به صورت عمدی و غیر عمدی، از منظر قانون مجازات اسلامی، نسبت به هریک از والدین، در این بخش از مقاله، قصد داریم در دو قسمت جداگانه، پیرامون نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به جرم قتل فرزند توسط پدر و و مادر​، توضیح دهیم که به شرح زیر می باشد:

نحوه شکایت از جرم قتل فرزند توسط پدر و و مادر

در ابتدا، شاکی از جرم قتل فرزند که می تواند مادر، پدر یا ورثه او باشد، باید، نسبت به تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا، به یکی از دو روش حضوری و یا اینترنتی، اقدام کرده و پس از انجام احراز هویت در سامانه احراز هویت ثنا، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت کنند. در شیوه حضوری، فرد باید، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و در شیوه اینترنتی، متقاضی باید، به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir مراجعه کند.

پس از تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا، شاکی باید، اقدام به تنظیم شکواییه در رابطه با قتل عمد یا غیر عمد نماید که این امر، با کمک یک وکیل یا مشاور حقوقی و یا دانلود نمونه شکواییه های موجود در اینترنت، میسر است. پس از تنظیم شکواییه، شاکی باید، فایل شکواییه تنظیمی را در قالب ورد، بر روی یک حافظه، که می تواند، رم، سی دی یا تلفن همراه باشد، ذخیره کند.

در گام نهایی، شاکی باید، به نزدیک ترین دفتر از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محل زندگی خود، مراجعه نماید و نسبت به ثبت و ارسال شکایت خود به دادگاه، اقدام کند. پس از ثبت شکایت و ارسال آن، به دادگاه صالح، وقت رسیدگی و حضور در دادسرا و دادگاه، به شاکی، ابلاغ خواهد شد.

نحوه رسیدگی به جرم قتل فرزند توسط پدر و و مادر

در ابتدا، پرونده جرم قتل فرزند توسط والدین، در دادسرا، تشکیل شده و دادسرا، تحقیقات مقدماتی را برای کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم، آغاز می نماید. سپس، با توجه به نتیجه تحقیقات مقدماتی، یکی از دو قرار جلب به دادرسی و یا منع تعقیب، صادر می گردد؛ منع تعقیب، در مواردی صادر می شود که ادله، برای انتساب جرم به متهم، کافی نباشند و جلب به دادرسی، درست، برعکس منع تعقیب، زمانی صادر می گردد که ادله، برای انتساب جرم به متهم یا اثبات وقوع جرم، توسط متهم، کافی بوده اند.

در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده، برای صدور کیفرخواست، نزد دادستان، ارسال خواهد شد و دادستان، حداکثر سه روز، مهلت دارد تا نسبت به صدور این قرار، اقدام کند.

پس از صدور کیفرخواست، پرونده، برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم جرم کشتن بچه توسط والدین، به دادگاه کیفری یک، ارسال می شود و قاضی، با بررسی ادله و مدارک موجود، اقدام به صدور حکم می نماید.

بعد از اینکه، حکم صادره توسط دادگاه، به قطعیت رسید، پرونده، برای اجرای حکم جرم کشتن بچه توسط والدین، از دادگاه کیفری یک، مجددا به دادسرا، شعبه اجرای احکام دادسرا، ارسال خواهد شد تا نسبت به اجرایی کردن رای، اقدام شود.