مجازات حیوان آزاری چیست؟

در ایران، حیوان آزاری تحت قوانین و مقررات مختلف قابل‌پیگیری و مجازات است. در سال ۱۳۹۲، قانون حفاظت و دفاع از حیوانات وارد قوانین کشور شد که به طور صریح حیوانات را از آسیب و آزار محافظت می‌کند. طبق این قانون، مجازات حیوان آزاری شامل موارد زیر می‌شوند:

• جرم حیوان آزاری: در قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخص خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به حیوان آزاری علی‌الخصوص شکار یا صید حیوانات یا جانوران حفاظت شده کند به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

• علاوه بر حبس از ۲ تا ۱۰ سال حیوان آزاری مجازات دیگری هم دارد و بر اساس آن هر شخص به‌عمد و بدون ضرورت حیوانات حلال‌گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها توسط دولت ممنوع است را بکشد یا مسموم و تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

• تجارت غیرقانونی حیوانات: قانون حفاظت و دفاع از حیوانات، تجارت غیرقانونی حیوانات را نیز ممنوع و جرم قرار می‌دهد. افرادی که در کسب‌وکارهای غیرقانونی حیوانات شرکت می‌کنند، می‌توانند مجازات‌های مالی و حبس را تحمل کنند.

• حمله به حیوانات وحشی: همچنین، در صورت حمله به حیوانات وحشی که شامل حیواناتی مانند ببر، شیر و گرگ می‌شود، مجازات‌های سنگین‌تری تعیین می‌شود. این مجازات‌ها ممکن است شامل جریمه مالی و حبس تا چند سال باشد.