فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی صادر کند و صیغه طلاق بین زوجین در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته اجرا شود و متعاقبا با شکایت زوج رای صادره در مرجع عالی نقض و نهایتا حکم بر طلاق دعوای توافقی صادر شود وضعیت حقوقی صیغه طلاق اجرا شده میان زوجین و تکلیف دادگاه نخستین چیست ؟

شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۰۷
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۳/۳۱
شماره پرونده : ۲۰۷۲/ ۹۹۹ح

سوال:

فی ما بین زوجین گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق توافقی صادر کند و صیغه طلاق بین زوجین در دفترخانه با وکالتی که زوجه از زوج داشته اجرا شود و متعاقبا با شکایت زوج رای صادره در مرجع عالی نقض و نهایتا حکم بر طلاق دعوای توافقی صادر شود وضعیت حقوقی صیغه طلاق اجرا شده میان زوجین و تکلیف دادگاه نخستین چیست ؟

پاسخ :

نظر به حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مبنی بر آن که ثبت صیغه طلاق صرفا بعد از صدور حکم طلاق با گواهی عدم امکان سازش تجویز شده است در فرض سوال که زوجه متعاقب صدور گواهی عدم امکان سازش برابر ماده ۳۶ قانون یاد شده اقدام به ثبت طلاق گردیده است چنانچه گواهی یاد شده که مبنای ثبت طلاق قرار گرفته است ابطال شود با لحاظ ملاک ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با دستور دادگاه نخستین صادر کننده رای صیغه طلاق جاری شده کام ام بکن تلقی و سند رسمی طلاق ابطال می شود بدیهی است در این فرض زوجیت سابق استمرار دارد‌.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *