فردی عمداً طویله یا انباری دیگری را آتش زده است. در صورتی که در محل مذکور چند راس حیوان یا اسناد و مدارکی موجود باشد، اقدام مرتکب مشمول کدام عنوان مجرمانه است حریق عمدی یا اتلاف عمدی و یا هر دو؟ آیا فعل مجرمانه مرتکب تعدد مادی است یا تعدد معنوی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۳۹۸/۰۶/۲۷
۷/۹۷/۱۵۷۵
شماره پرونده: ۱۵۷۵-۱۸۶/۱-۹۷ک

 

بازگشت به استعلام شماره ۹۷/۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ به شماره ثبت وارده ۱۵۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد حاصل شود، مستندا به تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ طبق مقررات تعدد مادی عمل میشود. لذا در صورتی که فردی انبار دیگری را آتش زده و چند رأس گوسفند و اسناد و مدارک از بین برود، چنانچه مرتکب در تلف تمامی آنها عمد داشته و از وجود آنها در آن مکان مطلع باشد، مشمول تبصره ۱ ماده ۱۳۴ خواهد بود و در صورت فقدان علم به وجود آنها در آن مکان و نیز ضرورت وجود علم به موضوع مستندا به ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به عنوان شرط مسوولیت کیفری، عنصر روانی مخدوش بوده و مرتکب نسبت به تلف مواردی که نسبت به وجود آنها علم ندارد، مسوولیت کیفری نخواهد داشت. در صورت فقدان علم مرتکب به وجود اموال یا حیوان یا هر شیء دیگری و تلف شدن آن، مرتکب در صورت درخواست زیاندیده باید خسارات وی را نیز جبران نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *