عدم عطف بماسبق نمودن آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مستندات: ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۳۷۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۸/۱۸

 

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شاکیه فرزند مرحوم الف. بوده که در اجرای ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری و وراث کارمندان، استحقاق دریافت حقوق وظیفه داشته و توجهاً به اینکه نامبرده در مورخ ۱۴/۵/۸۰ مطلقه شده است و قانوناً از تاریخ طلاق استحقاق دریافت حقوق وظیفه داشته و اینکه حکم مندرج در ماده ۱۰ آیین ‎نامه مورد استناد و طرف شکایت برخلاف قانون بوده و قابلیت اعمال را نداشته، مزید بر اینکه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف‎های شکایت به برقراری و پرداخت حقوق وظیفه شاکیه از مورخ ۱۴/۵/۸۰ صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد. 

رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری 
 فرح‎پور

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 هرچند ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان دولت مصوب ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه (مصوب ۱۳۶۳) با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۹۰-۴۸۹- ۱۳۸۹/۱۱/۴ ابطال شده است، اما با توجه به مفاد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲، اثر ابطال در این خصوص، ناظر به آینده است و نمی‎توان آن را همانند دادنامه تجدیدنظرخواسته به سال۱۳۸۰ و یا تاریخ مشابه دیگر تسری داد. بنابراین چون اقدام مشتکی عنه در زمان اجرایی بودن ماده ۱۰ آیین‎نامه فوق‎الذکر صورت پذیرفته است، فلذا استدلال شعبه ۵ بدوی در این خصوص مقبول نبوده، در نتیجه در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. این رأی وفق ماده ۳ قانون اخیرالذکر قطعی است. 

دادرس شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
اشراقی ـ عرفان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *