ضرورت انجام بیمه آسانسور چیست؟

اولین دلیل اهمیت بیمه آسانسور و ضرورت انجام بیمه آسانسور، پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه ای است. بر اساس قوانین بیمه آسانسور در صورتی که آسانسور شما دچار هر نوع حادثه ای شود، شرکت بیمه موظف به پرداخت کلیه خسارات است. گاهی اوقات ممکن است حوادث درون آسانسور به علت خطا و اشتباه برخی از ساکنین باشد، در این صورت نیز کلیه خسارات توسط شرکت بیمه پرداخت میشود.

در صورت عدم استفاده از بیمه آسانسور، فردی که مسبب حوادث آسانسور است باید خسارت وارد شده را پرداخت نماید. مهمترین دلیل اهمیت بیمه آسانسور و ضرورت انجام بیمه آسانسور بروز حوادث بسیار سنگین درون آسانسور است. زیرا هنگام بروز این حوادث، ممکن است بسیاری از افراد دچار قطع عضو شوند و یا جان خود را از دست بدهند.

مسئولیت بیمه کردن آسانسور به عهده چه کسی است؟
 در هر ساختمانی مالک ساختمان برای تامین امنیت جانی ساکنین موظف به بیمه کردن آسانسور ساختمان است. در صورتی که آسانسور ساختمان شما دچار حادثه شود، دادگاه به بررسی علل و مقصران حادثه میپردازد و مقصران از جمله هیئت مدیران و مدیر ساختمان را محکوم میکند.