صرف شکایت شاکی و آزمایش DNA نمی‌تواند موجب علم نوعی و متعارف قاضی و اثبات زنا گردد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
شماره رای نهایی:
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۰۹۴

 

رای دیوان

با عنایت به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارشات پیوست و نحوه شکایت شاکی و اظهارات وی در مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه دادرسی و مدافعات متهمان در مراحل مذکوره و انکار بزه زنا با همدیگر در جمیع مراحل و از این‌ که اکثریت اعضای دادگاه از طریق علم اتهام زنای غیرمحصن و محصنه محرز دانسته و به مجازات متهمان اظهارنظر و آنان را محکوم نموده‌ اند و مستند علم آنان جز شکایت شاکی و نتیجه آزمایش DNA می‌ باشد که این دو مورد موجب حصول علم نوعی و متعارف نمی‌ باشد صرف‌ نظر از این‌ که احدی از محکوم‌ علیهان ک.ز. در جلسه دادگاه اعلام داشته شاکی الف.ف. چون بچه‌ دار نمی‌ شد برای رفع مشکلش از من مطالبه اسپرم نموده و من اسپرم خودم را داخل ظرفی ریخته و تحویلش دادم و این عمل حدود ۵ الی ۶ بار انجام گرفت (این ادعا تا چه اندازه‌ای مقرون به صحت باشد – عضو ممیز). با وصف حال اعتراض و تجدیدنظر خواهی شاکی به نظر صحیح نبوده و مردود اعلام می‌ گردد.
رئیس شعبه شانزدهم دیوان‌ عالی‌ کشور ـ مستشار بابائی ـ فیض/پژوهشگاه قوه قضائیه 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *