صرف اثبات اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول در زمان قتل، برای غیر عمد تلقی شدن قتل، کافی است.

مستندات: ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۳۰۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۱۵

خلاصه جریان پرونده

به موجب گزارش مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۹ نیروی انتظامی دو نفر به اسامی آقای ع. ، حدود ۴۹ ساله و خانم ج. ، حدود ۴۵ ساله درحالی که سر آن ها از ناحیه گردن بریده شده به قتل رسیده اند. جسد مرد در داخل پاسیو و جسد زن در داخل حمام بوده و هر دو جسد عریان بوده اند. در این مورد از شخصی به نام ب. حدود ۷۸ ساله تحقیق شده، اظهار داشته: نامبردگان را با چاقو به قتل رسانده ام چون ع. در منزلت. نسبت به دخترم (ج.) مرتکب تجاوز به عنف گردیده بود و با همکاری آقایان ش.، حدود ۶۰ ساله – الف. حدود ۳۴ ساله – ت. حدود ۳۹ ساله – ش.پ. حدود ۴۸ ساله – ف. حدود ۴۳ ساله در مرحله اول دست و پای آنان را با سیم برق بسته ایم و سپس من (ب.) با چاقو نامبردگان را به قتل رساندم (صفحه ۱). آقای دادرس دادگاه در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۹ به جانشینی بازپرس از محل وقوع قتل بازدید به عمل آورده و مشخصات محل و نیز وضعیت اجساد مقتولین را در صورت جلسه منعکس نموده است. خلاصه آن است که جسد مرد ع. …. به صورت و شکم رو به کف پاسیو افتاده بود و پاهایش به وسیله سیم برق و دست هایش از پشت به وسیله بند برزنتی بسته بوده و یک تخته چادر گل دار نمازی دور دهانش بسته شده بود که در حال بررسی محل ریاست محترم دادگستری ….. نیز در محل حاضر می شوند/ جسد آغشته به خون بوده و کبودی ناحیه ساق پای راست و ران پای راست و دو برش عمیق در قسمت راست زیر گردن وی مشاهده شده است. سپس از جسد زن (خانم ج.) که در داخل حمام افتاده بود بازدید شد که درب دهانش به وسیله دو عدد روسری بسته شده و هر دو دستش به وسیله روسری از پشت محکم بسته بوده است برش عمیق و با طول و عرض زیاد زیر گردن وی مشاهده شده است. لباس هایی نیز به تن داشته که در صورت جلسه منعکس شده است (صفحه۶ تا ۹). کروکی محل نیز ترسیم شده است (صفحه ۹). از الف. فرزند …، ۳۴ ساله، شغل …. تحقیق شده، اظهار داشته: دامادم به نام ت. (شوهر مقتوله) قبلاً به ما گفت که از همسرم مشکوک هستم و یقین دارم با اجنبی رابطه نامشروع دارد من در منزل خودم خوابیده بودم که دامادم زنگ زد و گفت چند شب کمین کنیم تا موضوع روشن شود. من هم حدود ساعت ۱۲ تا یک بامداد روز جاری با ماشین پرایدم به همراه برادرم ش. آمدیم داخل کوچه فرعی نزدیک منزل خواهرم دامادم ت. نیز داخل کوچه بود و ف. دامادمان نیز داخل کوچه ت. بود و چهارنفری درب منزل خواهرم را می پاییدیم. حدود ده دقیقه بود دیدیم که مقتول (ع.) با پژو پارس آمد و داخل زمین خالی روبروی منزل خواهرم پارک نمود .دوروبر خود را نگاه کرد و درب منزل ظاهراً باز بود فوراً وارد منزل شد. بعد از ده دقیقه ما هم پشت سر او وارد منزل شدیم به داخل هال رفتیم دیدیم به صورت لخت در داخل اتاق بودند برق اطاق روشن بود درب اطاق بسته بود با باز شدن درب مقتول بلند شد هر دو کاملاً لخت بودند و حتی مقتول شورت هم به پا نداشت و … س. پسر کوچک خواهرم داخل هال خوابیده بود س. را به طبقه پایین منزل ش. فرستادیم به داخل هال برگشتیم مقتول داخل اتاق بود و مقتوله را داخل اطاق آخر هال قرار دادیم در حال مشورت بودیم دیدیم صدایی آمد البته در داخل اطاق احتمالاً توسط ت. از ناحیه بینی و دهان مضروب شده بود و خون روی دیوارهای اتاق مال مقتول است. مقتول از پنجره اتاق به پشت بام مغازه طبقه اول پرید و صدای افتادن وی را شنیدم بلافاصله خودم نیز از همان پنجره دنبال وی رفتم و او را دستگیر کردم. به لحاظ پریدن از پنجره که حدود دو متر بلندی دارد احتمالاً پای چپش شکسته بود و قادر به فرار نبود و از پنجره با همکاری ت. او را به داخل آوردیم. ش. هم قبل از فرار مقتول به طبقه بالا آمده بنده به اتفاق و مشارکت آقایان ۱- ف. ۲- ش. ۳- ت. ۴- ش. به وسیله روسری و بند کیف و چادر و سیم برق دست و پای مقتولین و نیز دهان آن ها را بستیم تا سروصدا نکنند به مشورت پرداختیم تصمیم گرفتیم که به نیروی انتظامی اطلاع بدهیم و من بعد از بستن دست و پای آنان با ماشین خودم به دنبال پدرم (ب.) رفتم و جریان را به پدرم گفتم ایشان را با خودم به منزل خواهرم آوردم و به اتفاق ت. – ش.  و ف. جهت اطلاع به کلانتری از منزل خارج شدیم. پدرم و ش. در منزل ماندند چون هوا سرد بود ماشین ها را روشن کردیم پشت سر ما ش. ظاهراً برای بستن درب آمده بود گفت شما به پاسگاه بروید. ش. درب منزل را بست و به پیش پدرم رفت ما هنوز حرکت نکرده بودیم از طبقه بالا ما را صدا زد گفت آن ها را کشته برگردید (برگشتیم) دیدیم پدرم ابتدا مقتول را به قتل رسانده و پدرم چاقو در دست داشت و دخترش را نیز به قتل رسانده بود. س. نیز به منزل خاله اش رفت و چند دقیقه نشستیم و من به اتفاق ت. به کلانتری …. شهر آمدیم گزارش دادیم و بقیه در منزل ماندند. اتهام متهم مبنی بر مشارکت در قتل عمدی مقتولین و مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی به ع. تفهیم شده، اظهار داشته: مشارکت در قتل عمدی را قبول ندارم فقط در بستن دست و پای مقتول (ع.) شرکت داشته و معاونت را قبول دارم، چند ضربه به صورت مقتول (ع.) زدم که حتی انگشت های دست راست من به علت ضربه ای که به وی زدم مصدوم گردیده است (صفحه۵ تا ۷). از ش. ۴۸ ساله، بازنشسته، تحقیق شده، گفته است: برادر مقتوله ج. هستم، سپس توضیح داده است که: دامادم ت.  اطلاع داد که به فردی مشکوک شده ام قصد رفتن به خانه ام را دارد بیا تا کمین کنیم و به شرح ماجرا آمدن شخصی با پژو پارس درب منزل خواهرش و رفتن داخل منزل پرداخته و اظهار داشته: چهارنفری داخل منزل شدیم س. خواهرزاده ام داخل هال خوابیده بود دیدیم داخل اطاق صدای صحبت کردن است ت. درب اطاق را باز کرد خواهرم با مقتول به صورت لخت در حال انجام عمل زنا بودند به طوری که خواهرم در زیر و مقتول در بالای وی قرار داشت. س. به دنبال ش. فرستاده شد ایشان هم آمد اصلاً درب منزل با ش. مواجه نشده ایم فقط ش. با اطلاع س. آمد داخل منزل. پدرم (ب.) در منزل خودش بود و همراه ما نبود جملگی (پنج نفر) به ایراد ضرب وجرح پرداختیم آن ها را داخل اطاق قرار دادیم. مقتول اظهار ندامت و پشیمانی می کرد گفت مرا ببخشید غلط کردم گفت خواهش می کنم حرف های دیگری هم زد که به علت تألمات روحی فعلاً قادر به بیان آن ها نیستم به داخل هال آمدیم دعوت به آرامش کردیم عده ای از حاضرین گفتند آن ها را بکشیم ازجمله شوهر مقتوله و سایرین البته به صورت جداگانه داخل دو اطاق مقتولین را قرار دادیم تا این که در حال مشورت بودیم مقتول به قصد فرار از پنجره اطاق خارج شد که توسط برادرم الف. به اتفاق ت. وی را از پنجره به داخل آوردند چون دادوفریاد می زد و قصد فرار داشت و در حال تصمیم گیری بودیم ناچار با چادرنماز و سیم برق و بند کیف دست و پای مقتولین درب دهان آن ها را به اتفاق سایرین بستیم. تصمیم گرفتیم پدرم (ب.) بیاید تا نظر بدهد که الف. رفت پدرم را آورد پدرم عصبانی شد با مشاهده جریان لخت ناراحت شد وی را آرام کردیم و به او آب دادیم تصمیم گرفتیم کشتن مسئله را پیچیده می کند فقط جریان را به کلانتری اطلاع دهیم من به اتفاق ت. – الف. و ف. به قصد اطلاع دادن موضوع به کلانتری از منزل خارج شدیم چنددقیقه ای دور ماشین بودیم در حال شک و تردید بودیم که آیا به کلانتری برویم یا خیر چنددقیقه ای طول کشید دیدیم ش. آمد گفت برگردید پدرت آن ها را کشت ما هم چهارنفری به داخل منزل برگشتیم دیدم پدرم مقتولین را با چاقو سربریده بود. اتهام وی مبنی بر مشارکت و معاونت در قتل عمدی و مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی تفهیم شده، اظهار داشته: مشارکت در قتل عمدی را قبول ندارم، سایر اتهامات را قبول دارم (صفحه ۹-۱۰). از متهم ش. فرزند …، ۶۰ ساله، شغل ….، تحقیق شده، گفته است: رفتیم داخل خانه دیدم مقتولین لخت و عریان داخل اطاق بودند آن ها را داخل اطاق قرار دادیم به داخل هال آمدیم با هم مشورت کردیم سپس به شرح ماجرای آمدن ب. پرداخته و گفته است ش. و ت. و ف. با تکه روسری و بند برزنتی و چادرنماز دست و پای مقتولین و دهان آن ها را بستیم اصلاً من در ضرب وجرح مقتولین دخالتی نکردم. با آمدن ب. با هم مشورت کردیم گفتیم اول خبر دادگاه و قانون کنیم، الف. و ش. و ت. و ف. برای اطلاع دادن موضوع به کلانتری از منزل خارج شدند و بنده هم به دستور ب. رفتم درب منزل را ببندم دیدم درب بسته نشده است درب را بستم و برگشتم داخل منزل چهار نفر فوق درب منزل نبودند و رفته بودند، صدای خرخر آمد دیدم داخل حمام سروصدا می آید که ابتدا آقای ب. مقتول را سربریده و در حال سر بریدن دخترش بود کاری از دست من برنمی آمد بعد از حدود یک ربع چهار نفر فوق به داخل منزل برگشتند. دادگاه به متهم مزبور اتهامش مبنی بر مشارکت در دو فقره قتل عمد و معاونت در قتل عمدی و مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی به مقتول تفهیم شده، اظهار داشته: در قتل عمدی مشارکتی و دخالتی نکردم ولی معاونت را قبول دارم. در ایراد ضرب وجرح عمدی دخالتی نکرده ام (صفحه۱۲-۱۳). از آقای ب. فرزند …، ۷۸ ساله، بیکار، تحقیق شده، اظهار داشته: حدود ساعت بین ۱۱ تا ۱۲ شب مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ در منزل بودم که فرزندم الف. با وسیله نقلیه پراید خود به دنبالم آمد گفت ع. به خانه خواهرم آمده و جهت انجام عمل زنا آمده است بیایید ببینیم چکار کنیم من و الف. به منزل دامادمان رفتیم داخل منزل شدم دیدم ش. پدر دامادم و ت. دامادم و ش. پسر دیگرم و ف. برادرزاده ام و داماد دیگرم آنجا بودند و قبل از من دست وپا و دهان مقتول توسط افراد حاضر بسته شده بود چون جریان را دیدم خواستم سکته کنم بقیه گفتند راه چاره چیست گفتم کشتن آن ها است. دخترم (مقتوله) گفت (ع.) برای کار آمده است. ع. گفت: مرا اینجا نکشید بیرون از منزل و خارج از شهر مرا بکشید و زیر ماشین قرار دهید که بگویند تصادف کرده است. ماشین پژو پارس نیز که متعلق به مقتول بود داخل خیابان نزدیک منزل مقتول پارک شده بود. آقایان ۱- ف. ۲- ش. ۳- الف. ۴- ت. آمدند تا گزارش به کلانتری بدهند من و ش. در منزل بودیم سایر حاضرین با به قتل رساندن مقتولین مخالفتی نکردند به ش. گفتم برو درب پایین را ببند ایشان رفت طبقه پایین درب ورودی منزل را ببند و چون دست و پای مقتولین بسته شده بود من داخل آشپزخانه رفتم و کارد بلندی را برداشتم ابتدا به سراغ مقتول (ع.) رفتم چون توسط افراد فوق دست وپایش بسته شده بود و درب دهانش برای این که فریاد نزند بسته بودند و رو به صورت افتاده بود و حدوداً در سه ضربه از ناحیه گردن سر وی را بریدم و سپس به سراغ دخترم (مقتوله) که در داخل حمام بود رفتم ایشان نیز توسط افراد فوق دست وپایش بسته شده بود و درب دهانش نیز بسته شده بود با همان کارد سر دخترم(ج.) را بریدم (در همین حین رئیس کلانتری بیان داشته که دو نفر از متهمین به اسامی الف. و ت. شخصاً به کلانتری مراجعه و یک نفر نیز تلفنی تماس گرفته است ) و بعد از به قتل رساندن مقتولین کارد را بغل جسد دخترم قرار دادم و آمدم داخل هال روی مبل نشستم و ش. نیز گفت شما صاحب دختر هستید و پیش من نشست و هیچ یک از اعضای خانواده ش. که در طبقه پایین سکونت دارند از موضوع اطلاعی نداشتند. به متهم مزبور اتهامش مبنی بر مشارکت در قتل عمدی ع. و ج. تفهیم گردیده، اظهار داشته: قبول دارم هر دو نفر را به وسیله چاقو در منزل دامادم به لحاظ این که رابطه نامشروع داشتند به قتل رساندم (صفحه۱۵-۱۶). از آقای ت.، ۳۹ ساله، شغل …، تحقیق شده، اظهار داشته: در سال ۱۳۶۵ ….. بودم بعداً به ….. منتقل شدم به علت غیبت از خدمت دولتی مدتی حبس بودم و در سال ۱۳۷۴ اخراج شدم من امشب شیفت کاری داشتم و سرکار بودم و حدود بیست روز پیش از سرکار به منزل آمدم حدود ۱۲ شب بود درب را باز کردم دیدم سروصدا می آید گفتند گرفتار شدیم دیدم از درب راه پله فردی در حال فرار از بالای بام است به خانمم گفتم این فرد کی بود گفت به تو مربوط نیست ما حدود بیست سال است با هم رفیق و دوست هستیم همیشه مشکوک به زنم بودم اما نماز می خواند من هم همان موقع جریان را به برادرهای خانمم گفتم آن ها گفتند بعید است خواهرمان اهل چنین کاری باشد و گفتند اگر مشاهده کردید به ما خبر دهید تا این که امشب شیفت کاری بود از ساعت ۷ شب تا هفت صبح روز جاری البته شام به اتفاق اعضای خانواده در منزل ف. باجناقم بودیم پسر بزرگم بعد از خوردن شام آنجا ماند خودم به اتفاق همسرم (مقتوله) و پسر کوچکم به خانه آمدیم … به سرکارم رفتم قصد تهیه تخم مرغ داشتم پول همراهم نبود تصمیم گرفتم به خانه برگردم تا پول بردارم چون همسرم پسر بزرگم را در منزل خواهرش جا گذاشت مشکوک شدم به وی گفتم ایام تعطیلی است احتمالاً با توجه به جریان قبلی بیست روز قبل مجدداً همسرم اجنبی امشب به خانه می آورد، لذا وارد منزل شدم ماشین را داخل کوچه پارک کردم به برادرهای خانمم به اسامی ش. و الف. و به باجناقم ف. تماس گرفتم و گفتم مقتوله (خانمم) نقشه ای دارد بیایید کمین کنیم آن ها آمدند از داخل کوچه نظاره گر درب منزل بودیم تا این که مقتول با یک دستگاه پژو پارس آمد و حدود ساعت ۱۲ الی ۱ بود ماشین را در داخل زمین خالی روبروی منزل پارک نمود به درب منزل رفت همسرم ظاهراً قبلاً درب را برایش باز گذاشته بود بعد از حدود ۱۰ دقیقه من به اتفاق افراد فوق وارد منزل شدیم پسرم داخل هال خوابیده بود همسرم (مقتوله) داخل اتاق بود درب اطاق بسته بود درب را باز کردیم مقتول و مقتوله هر دو به صورت لخت در حال انجام عمل زنا بودند به طوری که همسرم در زیر بود و مقتول بالا و … با مقتول به ضرب وجرح پرداختیم چند ضربه به بدن مقتول به سروصورت وی چهارنفری زدیم در داخل اتاق شلوار محلی مقتول در حین رفتن به داخل منزل به پا داشت همسرم و مقتول لباس هایشان را به تن کردند اما مقتول شلوار وی چون در دسترسش نبود نپوشید سایر لباس هایش را به تن کرد آن ها را داخل اتاق قرار دادیم ما داخل هال آمدیم س. را بیدار کردم گفتم برو بابابزرگ (ش.) را بیار بالا پدرم نیز آمد به مشورت پرداختیم که چکار کنیم دیدم مقتول از پنجره اتاق فرار نمود و به بالای مغازه پدرم پرید که توسط الف. دستگیر شد من هم از پنجره اطاق بیرون رفتم و با کمک هم (من و الف.) مقتول (ع.) را از پنجره به داخل آوردیم. سپس به شرح ماجرای بستن دست و پای مقتولان نموده و اظهار داشته: الف. رفت پدرش به نام ب. را آورد، گفتم این جریان دخترت دست خودت … ما چهارنفری آمدیم که جریان را به کلانتری اطلاع دهیم سروصدا آمد چهارنفری به خانه برگشتیم دیدیم که مقتولین توسط پدرخانمم سر بریده شده اند. به متهم مذکور اتهام مشارکت در دو فقره قتل عمدی و معاونت در قتل عمدی و مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی تفهیم شده، گفته است: در ارتکاب قتل مقتولین مشارکت نداشته ام، توسط پدرخانمم به قتل رسیده اند ولی دست و پای مقتولین را به اتفاق دیگران بسته ام و ضرباتی با دست به مقتول وارد کردم و سایرین هم زدند (صفحه ۱۹ تا ۲۱). از ف. فرزند …، ۴۳ ساله، شغل ….، تحقیق شده، اظهار داشته: ت. باجناق من است با من تماس گرفت و گفت به فردی مشکوک هستم با زنم رابطه دارد احتمالاً امشب به خانه ام می آید من چون نزدیک منزلشان ساکن هستم پیاده راه افتادم سپس به شرح ماجرای آن شب پرداخته و اظهار داشته: بدون مراجعه به کلانتری به منزل ت. برگشتیم مشاهده کردیم ع. سرش بریده شده و در داخل حمام نیز مقتوله توسط پدرش سرش بریده شده است و عمویم ب. داخل هال بود. اتهامش مبنی بر مشارکت در قتل عمدی و معاونت در قتل عمدی و مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی تفهیم شده، گفته است: هیچ یک از موارد فوق را قبول ندارم، من به درخواست ت. به محل رفتم دخالتی نداشتم (صفحه ۲۵ به بعد). آقای بازپرس دستورات لازم را جهت رسیدگی به موضوع صادر کرده است (صفحه ۲۷). صورت جلسه بررسی صحنه قتل و کروکی محل وقوع حادثه توسط پلیس آگاهی تنظیم و ترسیم گردیده است (صفحه۴۰ تا ۴۹). به تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۹ از جسد ع. فرزند …، متولد ۱۳۴۶، توسط پزشکی قانونی معاینه به عمل آمده، پس از ذکر آثار جراحت موجود بر گردن مقتول علت فوت وی بریدگی عروق و عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن براثر اصابت جسم سخت لبه دار تیز اعلام شده است (صفحه۵۰). در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۹ از جسد خانم ج. متولد ۱۳۴۶، معاینه به عمل آمده: پس از ذکر آثار در ناحیه گردن وی و هم چنین ذکر وضعیت جسد علت فوت بریدگی عروق اعصاب و عناصر حیاتی گردن و عوارض ناشی از آن بر اثر اصابت جسم سخت لبه دار اعلام شده است (صفحه۵۲). فتوکپی شناسنامه متهم ب. فرزند …، متولد ۱۳۱۱ و نیز فتوکپی کارت ملی او نیز ضمیمه شده است (صفحه۵۵-۵۶). در اداره آگاهی از ف. تحقیق شده، اظهار داشته: وقتی وارد منزل شدیم مقتول و مقتوله لخت و عریان مشغول عمل زنا بودند و من هیچ دخالتی در بستن دست وپا و دهان مقتولین نداشتم و فقط ناظر امور بودم (صفحه۶۲). مأمورین در مورد اخلاق و رفتار مقتولین (ج. و ع.) تحقیق کرده اند، نتیجه آن است که اهالی محل و همکاران مقتول اظهار داشته اند از ایشان رفتار غیراخلاقی مشاهده ننموده اند (صفحه۷۴-۷۵). از ح. (برادر مقتول) تحقیق شده، اظهار داشته: در شهرستان …..هستم روز جمعه با من تلفنی تماس گرفتند و گفتند که برادرت بیمار است می خواهد تو را ببیند وقتی منزل رسیدم دانستم برادرم به قتل رسیده است از کسانی که در قتل مشارکت داشته اند شکایت دارم (صفحه ۷۶). ر. (برادر دیگر مقتول) نیز اظهار داشته: توسط تماس تلفنی یکی از دوستان شنیدم که برادرم به قتل رسیده از قاتلین شکایت دارم (صفحه ۷۷). م. (خواهر مقتول) نیز اظهار داشته: روز جمعه متوجه شدم که برادرم به قتل رسیده است تقاضای رسیدگی دارم (صفحه۷۸). م. (برادر مقتول) اظهار داشته: از چگونگی قتل برادرم اطلاعی ندارم، تقاضای قصاص قاتلین را دارم (صفحه ۷۹). آقایان ک.- الف.- ر.- ف. و ع. (سایر برادران مقتول) نیز در مورد به قتل رسیدن برادرشان شکایت نموده اند (صفحه۸۰ تا ۸۵). آقای الف. ۲۰ ساله (فرزند مقتول) از قاتل پدر خود شکایت نموده است (صفحه ۸۶). از خانم ف.، ۳۹ ساله (همسر مقتول)تحقیق شده، اظهار داشته: شب مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ مرحوم ع. حدود ساعت ۱۰ به من گفت کار دارم با اتومبیل خود بیرون رفت به من نگفت به چه منظوری بیرون می رود و کجا می رود صبح با تلفن همراه وی تماس گرفتم جواب نداد (صفحه ۸۷). از الف. معاینه پزشکی به عمل آمده کبودی کف دست راست دارد که می تواند توسط جسم سخت نامشخص در طی ۳ تا ۷ روز گذشته ایجاد شده باشد (صفحه ۸۹). مجدداً در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ از ب. در بازپرسی تحقیق شده، اقرار نموده است که سر ع. و ج. را با چاقو بریده است (صفحه۱۰۵-۱۰۶). در تاریخ مذکور از سایر متهمین پرونده نیز تحقیق شده به شرح ماجرا پرداخته اند (صفحه۱۰۶ به بعد). از ف. (همسر مقتول) تحقیق شده، از متهمان به عنوان این که شوهرش را به منزل کشانده و او را به قتل رسانده اند شکایت نموده و تقاضای قصاص ایشان را نموده است (صفحه۱۱۸). وی اظهار داشته: دارای سه فرزند هستم به اسامی الف. متولد ۱۳۶۹- پ. متولد ۱۳۷۶- و الف. متولد ۱۳۸۰ (صفحه۱۱۸). الف. (فرزند مقتول) نیز تقاضای قصاص قاتل پدر خود را نموده است (صفحه۱۲۰). خانم ط. فرزند …، ۷۰ساله، (مادر ج. مقتوله) اظهار داشته: چون دخترم از روی غیرت و حفظ ناموس توسط پدرش به قتل رسیده است هیچ گونه شکایتی ندارم و اعلام گذشت می نمایم و دیه نمی خواهم (صفحه۱۲۱). از ح. ۱۶ساله (فرزند ج.) تحقیق شده، گفته: شکایتی ندارم و از دیه و قصاص اعلام گذشت می کنم (صفحه۱۲۲). نتیجه آزمایش اداره تشخیص هویت حاکی است که لکه های موجود بر روی تار نخ و تیغه چاقو و تکه پتو و ملحفه و روی دیوار همگی خون انسان است که با خون جسد ع. از یک نوع گروه خونی می باشد. لکه های تار نخ ارسالی از جسد ج. از گروه خونی B می باشد، لکه های موجود روی دستمال کاغذی ازنظر وجود مایع منی مثبت تشخیص گردیده ولی ازنظر تعیین گروه خونی به علت کم بودن جوابی حاصل نشد (صفحه ۱۳۵). و در پاسخ دیگر آزمایشگاه پزشکی قانونی آمده است که در مورد پرونده ج. گروه خونی ارسالی O با RH مثبت است- آزمایش اسید فسفات از وجود مایع منی بر روی سواپ واژن (دستگاه تناسلی) مثبت است (صفحه ۱۳۶). نتیجه کمیسیون روان پزشکی مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ ازنظر وضعیت روانی ب. حاکی است که در حال حاضر اختلال عمده روان پزشکی که رافع مسئولیت کیفری شود ندارد و در زمان ارتکاب جرم نیز مدارک مستندی دال بر اختلال روان پزشکی نداشته و مسئول اعمال و رفتار خویش می باشد (صفحه۱۳۷). خانم ف. به عنوان قیم صغار مرحوم ع. به اسامی الف. متولد ۱۳۸۰ و پ. متولد ۱۳۷۶ تعیین گردیده است و قیم نامه مربوطه در پرونده منعکس گردیده است (صفحه ۱۳۹). آقای … به عنوان وکیل خانم ف. و فرزندان وی خود را معرفی نموده است (صفحه۱۴۱). آلت قتاله ارائه شده موردبررسی قرارگرفته، آثار انگشت بر روی آن مشاهده نشده است (صفحه ۱۴۶). هم چنین نتیجه معاینه از جسد مرحوم ع. و ج. نیز حاکی از وجود آثار صدمه بر بدن ایشان می باشد (صفحه۱۵۰). آقای … نیز به وکالت از طرف ب.- ش.- الف. و ف. و ش.پ. و ت. خود را معرفی کرده است (صفحه ۱۵۱). فتوکپی شناسنامه بستگان مقتولین ضمیمه سابقه شده است (صفحه۱۵۹تا۱۷۸). طبق گواهی مورخ ۳۰/۰۲/۹۰ آقای ح. رشید محسوب می شود و لذا گواهی رشد وی صادرشده است (صفحه۲۰۴). پرینت مکالمات تلفنی بین مقتول و مقتوله نیز ضمیمه شده است (صفحه۱۷۱تا۲۲۰). سرانجام آقای بازپرس در تاریخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۰در مورد اتهام ۱- آقای ب. دایر بر مباشرت در دو فقره قتل عمدی مرحومان ع. و ج. و آقایان ۲- الف. ۳- ش. ۴- ف. ۵- ت. ۶- ش.پ. مبنی بر معاونت در دو فقره قتل مذکور و مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به مقتولین قرار مجرمیت صادر کرده است (صفحه ۲۲۱ به بعد توضیحاً چون عده ای از صفحات شماره گذاری نشده مجدداً شماره گذاری گردید که تا صفحه ۲۰۴ معادل ۱۶۹ به حساب می آید و از شماره ۱۷۰مجدداً به همان روال معمول خود بازمی گردد). و در مورد اتهامات متهمان ردیف ۲ تا ۶ مبنی بر مشارکت در قتل عمدی مقتولین قرار منع تعقیب صادرشده و در مورد اتهام ع. و ج. مبنی بر رابطه نامشروع به لحاظ فوت متهمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است (صفحه۲۲۴). آقای دادستان با این قرار موافقت نموده و کیفرخواست نیز صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری استان کرمانشاه ارسال داشته است (صفحه۲۳۰). برگ حصر وراثت مرحومه ج. حاکی است که ورثه او عبارت اند از س. – ح. (پسران مقتوله) ب. (پدر مقتوله) و ط. (مادر مقتوله) (صفحه۲۳۴). ضمناً دادگاه آقای ش. را به عنوان قیم اتفاقی صغیر س. تعیین نموده است (صفحه ۲۳۵). پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان کرمانشاه مطرح شده است که این دادگاه در جلسه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۰چنین اتخاذ تصمیم نموده است که: اولاً در مورد اتهام متهمان به مشارکت در قتل که قرار منع تعقیب صادرشده است اعتراض صورت گرفته است که باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود. ثانیاً در مورد اتهام ع. و ج. مبنی بر زنای محصنه دادسرا صالح به اظهارنظر و صدور قرار موقوفی تعقیب نبوده است و پرونده را جهت اصلاح قرار به دادسرا اعاده کرده است (صفحه ۲۳۶). آقای … به وکالت از طرف اولیای دم ع. لایحه ای تقدیم داشته، به دفاع از حقوق موکلین خود پرداخته است (صفحه۲۴۰). شعبه۱۰۲ دادگاه جزایی …. طی دادنامه شماره ۰۰۱۹۵-۲۲/۰۲/۱۳۹۰ اعتراض اولیای دم مرحوم ع. در مورد منع تعقیب صادره را وارد ندانسته و قرار مذکور را تأیید نموده است (صفحه۲۴۲). آقای بازپرس دادسرای ….. نیز به موجب صورت جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۰ اعلام نموده که اولاً در مورد اعتراض اولیای دم مرحوم ع. رأی مقتضی صادر و رفع نقص به عمل آمده، ثانیاً در مورد اتهام ع. و ج. دایر بر زنای محصنه از طرف بازپرس اظهارنظری نشده و اظهارنظر در مورد رابطه نامشروع نامبردگان بوده است (صفحه۲۴۳). دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر کرده است (صفحه۲۴۷). آقای … نیز خود را به وکالت از طرف ب. معرفی نموده است (صفحه ۲۵۹). در تاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۰ جلسه دادگاه تشکیل شده است. ابتدا خانم ف. (همسر مرحوم ع.) اظهار داشته: اصالتاً از طرف خود و قیمومتاً از طرف پ. و الف. از شش نفر متهمان که در دادگاه حضور دارند به عنوان قتل عمدی شوهرم شکایت دارم. تقاضای قصاص نفس نامبردگان را دارم. الف. (فرزند مقتول) نیز تقاضای قصاص نفس ۶ نفر متهم پرونده را کرده است، سپس آقای … وکیل اولیای دم اظهار داشته: دفاعیاتم را در دو بخش قسمت اول بیان می کنم و قسمت دوم را پس از دفاعیات متهمین به عرض می رسانم و دفاعیاتم را به شرح لایحه ای به دادگاه تقدیم می دارم. من به وکالت از موکلین از آقای ب. به عنوان مباشرت در قتل و از سایر متهمان به عنوان معاونت در قتل عمد شاکی هستم. تقاضای قصاص ب. و اشد مجازات را برای سایر متهمان دارم. از خانم ف. سؤال شده: آیا نسبت فامیلی با متهمین دارید؟ جواب داده است: بله از یک عشیره هستم. ف. پسرخاله من است رفت وآمد خانوادگی نداشتیم و سابقه دشمنی هم نداشتیم همسرم هیچ رابطه مالی با متهمین نداشته است. سپس نماینده محترم دادستان تقاضای مجازات برای متهمین نموده است. دادگاه شکایت شکات را مبنی بر قتل عمدی به ب. تفهیم نموده است، گفته است: قبول دارم سپس به شرح ماجرای شب حادثه پرداخته و اظهار داشته: من به داخل آشپزخانه رفتم و کاردی آوردم و از سمت راست گردن ع. را بریدم و سر دخترم را نیز داخل حمام بریدم. شخصاً مقتولین را سر بریدم هیچ کدام از متهمان حضور نداشتند من به شدت عصبانی بودم با صدای دادوفریادم پسرانم و دامادم در پایین متوجه شدند. آقای … وکیل متهم نیز به دفاع از موکل خود ب. پرداخته و اظهار داشته: آیا خانم ط. و ح. اولیای دم (ج.) شکایتی از موکل من دارند و در دادگاه نیز نامبردگان اعلام داشتند شکایتی نداریم موکل باانگیزه شرافتمندانه با تلقی این که مقتولین مهدورالدم بوده اند و با تعصبات ناشی از عرف قبیله و عشیره ای مبادرت به قتل مقتولین نموده است و به شرح مفصل دفاعیات خود را طی لایحه ای که منضم به آرای اصراری دیوان عالی کشور است تقدیم نموده ام. دادگاه اتهام ت. مبنی بر معاونت در قتل عمدی ع. و ج. را تفهیم نموده، هم چنین اتهام ضرب وجرح به مقتولین را تفهیم کرده است، اظهار داشته: در حد سیلی و مشت قبول دارم، معاونت در قتل را قبول ندارم. سپس وکیل متهم به نام آقای … اظهار داشته: از وکالت خود نسبت به ب. استعفا می دهم بدان جهت که دادگاه محترم بر این باورند که منافع متهمین هم سو نیست و دفاعیات خود از سایر موکلان را پس از استماع اظهارات ایشان به استحضار می رسانم. دادگاه به متهم الف. اتهامش مبنی بر معاونت در دو فقره قتل عمد را تفهیم نموده، اظهار داشته: معاونت در قتل عمد را قبول ندارم و اقدامات انجام شده توسط این جانب به قصد تحویل مقتولین به مرجع قضایی بوده است و تا لحظه حضورم از رابطه خواهرم با ع. خبردار نشده ام وارد منزل که شدیم دیدم که ع. و خواهرم لخت لخت بودند و عمل نامشروع زنا انجام می دادند و در فرصت بعدی که ما مشورت کردیم لباس هایشان را بر تن کردند و ما چند سیلی و مشت به آن ها زدیم البته من خواهرم را زدم. دادگاه به متهم ف. اتهامش مبنی بر معاونت در قتل عمد ع. و ج. را تفهیم نموده، گفته است: من در بستن مقتولین و کتک کاری آن ها نقشی نداشتم. دادگاه به ش. اتهامش مبنی بر معاونت در قتل عمدی ع. و ج. را تفهیم نموده، اظهار داشته: در صحنه قتل حضور نداشته موافق قتل نبوده و نیستم و معتقدم که قانون باید این قضیه را حل و روشن می کرد. حتی به الف. و ت. تذکر دادم کتک کاری نکنید بگذارید قانون هر تصمیمی می گیرد در اثر کتک کاری بینی ع. خون آمده بود ولی خونی از خواهرم ندیدم. دادگاه به ش.پ. اتهام معاونت در قتل عمدی را تفهیم نموده، اظهار داشته: اتهام معاونت را قبول ندارم. آقای وکیل متهمین نیز به دفاع از موکلین خود پرداخته و اظهار داشته: طی لایحه مدافعاتم را در اولین فرصت تا آخر هفته تقدیم دادگاه می کنم و سپس به صورت شفاهی نیز مطالبی را به سمع دادگاه رسانده است (صفحه۲۶۷تا۲۸۰). دادگاه به موجب برگ نیابت اعطایی از دادسرای ….. خواسته است س. فرزند ت. را احضار کرده و در مورد شب حادثه سؤالاتی را از وی بنماید (صفحه۳۰۴)، لذا س. ۱۳ ساله، از طریق دادسرای …. احضار شده و از وی سؤالاتی به عمل آمده است. وی اظهار داشته: (در شب حادثه) رفتیم خانه خوابیدیم یک دفعه دیدم پدرم آمد من را بیدار کرد و باهم رفتیم طبقه پایین مادربزرگم درب را باز کرد من رفتم داخل خوابیدم پدربزرگم همراه پدرم رفتند بالا من رفتم منزل پدربزرگم (ش.پ.) خوابیدم و از چیزی خبر نداشتم تا صبح که متوجه شدم مادرم کشته شده است و من متوجه کسی (ع.) نشدم (صفحه۳۰۵-۳۰۹). دادگاه دستور احضار کلیه متهمین و اولیای دم و وکلای ایشان را صادر نموده است (صفحه۳۱۲). در جلسه مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۰ آقای ش. قیم اتفاقی س. اظهار داشته: به قانون واگذار می کنم (صفحه۳۷۱) و متعاقباً جلسه دادگاه در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۰ تشکیل گردیده، از متهم ب. آخرین دفاع اخذشده، گفته است: قبول دارم خودم آن ها را به قتل رساندم (صفحه۳۷۹). از ش.پ. آخرین دفاع اخذشده، اظهار داشته: معاونت در قتل را قبول ندارم و هیچ گونه اطلاعی از موضوع نداشتم. آقای … وکیل متهمان نیز به دفاع از آنان پرداخته است. دادگاه از متهم ت. آخرین دفاع را اخذ کرده، گفته است: معاونت در قتل عمدی و ایراد ضرب وجرح به ع. را قبول ندارم فقط در حد سیلی و کشیده به او زدم و شکستگی ها و ضرب وجرح مقتول به خاطر پریدن از پنجره بوده است. آقای … وکیل متهم ب. نیز اظهار داشته: مطالب لازم به شرح لایحه تقدیمی منضم به هفت فقره رأی اصراری می باشد. از ش. آخرین دفاع اخذ گردیده، گفته است: هیچ نقشی در معاونت در قتل نداشتم و هرگز اعتقاد به کشتن نداشتم. از متهم ف. آخرین دفاع اخذشده، اظهار داشته: معاونت در قتل را قبول ندارم. از الف. خواسته شده آخرین دفاع خود را بنماید، اظهار داشته: معاونت در قتل عمدی را قبول ندارم (صفحه۳۷۸). وکیل متهمین به دفاع از نامبردگان پرداخته است که چون صفحات پرونده جابجا گردیده بقیه دفاعیات وی در صفحه ۳۳۸ پرونده منعکس می باشد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۴۹-۱۱/۰۸/۱۳۹۰ به طور خلاصه چنین رأی صادر کرده است: در این پرونده ۱- آقای ب.، ۷۹ ساله ۲- ت. ۳- الف. ۴- ش. ۵- ف. ۶-ش.پ. اولی متهم است به قتل عمدی مقتولین (ع. و ج.) و سایر متهمین متهم هستند به معاونت در قتل عمدی و ایراد ضرب وجرح عمدی قبل از قتل نسبت به مقتول ع.؛ با توجه به شکایت اولیای دم مرحوم ع. که تقاضای قصاص نفس قاتل و نیز پرداخت دیه بابت ایراد ضرب وجرح عمدی را کرده اند و اولیاء کبیر ج. به طورکلی اعلام گذشت کرده و آقای ش. به عنوان قیم اتفاقی صغیر س. در دادگاه موضوع را به قانون واگذار نموده است، گزارش اولیه مرجع انتظامی- شرح معاینه اجساد و تعیین علت فوت توسط پزشک قانونی – کشف آلت قتاله – اقاریر متهم به قتل نزد بازپرس و در دادگاه و رد مدافعات آقای وکیل متهم ب. در مورد این که متهم مقتولین را به اعتقاد مهدورالدم بودن به قتل رسانده است دادگاه با ذکر دلایلی قتل را از جهت انتقام و ازلحاظ اعتقاد به مهدورالدم بودن تلقی کرده است، لذا مستنداً به مواد ۲۰۵-۲۰۷-۲۱۹ بند یک از ماده ۲۳۱-۲۲۷-۲۲۸ و سایر مواد مذکور در رأی از قانون مجازات اسلامی آقای ب. را به اتهام قتل عمدی ع. به قصاص نفس محکوم نموده است و از جهت قتل عمدی ج. چون مقتوله فرزند متهم است با توجه به ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی موضوع قصاص را منتفی دانسته و متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است و نیز ب. را به پرداخت سهم دیه صغیر مقتوله نیز محکوم نموده است و در مورد اولیای دم کبیر با توجه به گذشت ایشان قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و اتهام معاونت ردیف دوم تا ششم را نیز محرز دانسته و هر یک از متهمین را به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است و شش ماه از ۱۵ ماه حبس را به مدت ۲سال تعلیق کرده است و نیز متهمین ردیف های چهارم الی ششم را از اتهام ایراد ضرب وجرح به مقتول قبل از قتل تبرئه کرده و متهمین ردیف های دوم و سوم (ت. و الف.) را به اتهام ایراد ضرب وجرح به پرداخت دیات مقرر در دادنامه محکوم نموده است و در خصوص اتهام مقتولین ع. و ج. دایر بر زنای محصنه با توجه به فوت ایشان قرار و موقوفی تعقیب متهمان را صادر نموده است. دو تن از آقایان قضات محترم شعبه به عنوان اقلیت اظهارنظر نموده است که ب. به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتولین را به قتل رسانده که موضوع در حکم شبه عمد است و باید دیه پرداخت شود و مجازات حبس نیز تعیین گردد و متهمین ردیف های ۲ الی ۶ نیز هرچند دست و پای مقتولین را بسته اند اما هدف آنان جلوگیری از فرار مقتولین بوده است و این امر دلیل معاونت و وحدت قصد در ارتکاب قتل محسوب نمی شود. آقای … به وکالت از طرف همسر و فرزندان مرحوم ع. نسبت به قسمتی از حکم مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته که: اولاً به لحاظ تعدد جرم مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در مورد تعلیق مجازات در مورد متهمین جاری نمی باشد. ثانیاً ش.پ. و ت. و الف. و ش. و ف. در ابتدای امر نزد مأمورین اقرار به ایراد ضرب وجرح به ع. نموده اند و بنابراین صدور رأی بر برائت آنان موجه نمی باشد. ثالثاً برای جنبه عمومی ضرب وجرح با توجه به بیم تجری مجازات تعیین نشده است (صفحه۵۱۱). آقای … نیز به وکالت از طرف متهمین (محکوم علیهم) ش.- الف.- ف. و ش.پ. و ت. به این رأی اعتراض نموده و توضیح داده است که موکلین او بدون هیچ اقدامی به ۱۵ ماه حبس محکوم شده اند و در صدور رأی بین قضات اتفاق نظر حاصل نشده است سپس به شرح ماجرا پرداخته و اظهار داشته که مقتول با سوءاستفاده از غیبت و مأموریت همسر ج. در شب شهادت حضرت امام رضا (ع) با او قرار می نهد که شب را با یکدیگر سپری سازند متهمان گفته اند که هر دو را لخت و در حالت زنا مشاهده کرده اند و موکلین اقدامی انجام نداده اند که از مصادیق معاونت محسوب شود و آنان می خواسته اند همه چیز را به قانون واگذار کنند آیا نمی توان از این نکته نبودن وحدت قصد را احراز نمود و جراحات وارده براثر پریدن از پنجره نیز به حساب موکلین گذارده شده است (صفحه۵۱۷). آقای … نیز به وکالت از طرف ب. تجدیدنظرخواهی نموده و توضیح داده است که موکل فردی بی سواد و دارای کهولت سن است و نمی تواند اعتقاد خود به مهدورالدم بودن مقتولین را با ادبیات فقهی و حقوقی بیان نماید و اصولاً اعتقاد را نمی توان به اثبات رسانید چون امری دماغی است (صفحه۵۲۰). مشروح لوایح مربوطه به هنگام شور قرائت می شود. پرونده در دیوان عالی کشور ارسال، رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن نامبرده به اتهام قتل عمدی مرحوم ع. به وسیله بریدن گلوی او با کارد به قصاص نفس محکوم شده است نظر به موارد ذیل: ۱- ب. مطابق کارت شناسایی ملّی خویش متولد ۱۳۱۱ می باشد (صفحه۵۷) که در تاریخ وقوع جرم (۱۵/۱۱/۱۳۸۹) حدود ۷۸ سال سن داشته است که هرچند ازنظر کمیسیون پزشکی اختلال عمده روان پزشکی که رافع مسئولیت کیفری وی باشد نداشته است (صفحه۱۳۷) لکن با عنایت به کهولت سن وی و این که مرحوم ع. را در وضعیتی غیرمتعارف در منزل دختر خود مشاهده نموده است انتظار اتخاذ تصمیمی منطقی از وی بعید به نظر می رسد مضافاً بر این که نامبرده شخصی بی سواد و یا بسیار کم سواد است که این امر نیز در نحوه اتخاذ تصمیم از سوی او مؤثر می باشد. ۲- تجدیدنظرخواه حسب تحقیقات معموله هیچ گونه سابقه اختلاف و دشمنی با مقتول نداشته است و این امر مورد تصدیق خانم ف. (همسر مقتول) نیز در جلسه دادگاه قرارگرفته است (صفحه۲۷۸)، بنابراین جز انگیزه ناموسی هیچ گونه انگیزه و علت دیگری جهت ارتکاب قتل از سوی تجدیدنظرخواه وجود نداشته است خصوصاً که تجدیدنظرخواه مزبور دختر خود مرحومه ج. را نیز به قتل رسانده که این امر نیز انگیزه ناموسی وی را محرز می دارد. ۳- دادگاه محترم در قسمتی از حکم صادره چنین بیان داشته اند: (با تحلیل ماده فوق (ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی) نکته اساسی و رکن رکین اثبات این اعتقاد (اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول است) یعنی کسی که این ادعا را کرده است باید برای دادگاه ثابت کند که این اعتقاد را داشته و اعتقاد در حین ارتکاب قتل وجود داشته است) و حال آن که مستفاد از ماده مذکور چنین به نظر نمی رسد زیرا در قسمتی از تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است: (درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود …) با این وصف از ماده مذکور چنین استنباط می گردد که اثبات اعتقاد بر دادگاه کافی است و نیازی نیست که اعتقاد قلبی شخص بزهکار توسط خود او ثابت شود که مستنبط از مسئله ۶ کتاب دیات تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) نیز همین است که فرمودند (مواردی هم که جانی هم قصد کشتن داشته و هم عملی که غالباً کشنده است انجام داده ولکن خطایی در تطبیق داشته ملحق به شبه عمد است) در این پرونده تجدیدنظرخواه قصد کشتن داشته و عملی که نوعاً کشنده بوده است نیز انجام داده است لکن به خاطر انگیزه شرافتمندانه طرف را مستحق قتل و خود را مبرای از مجازات می دانسته است او در تحقیقات بازپرسی می گوید: [(قتل ها) را قبول دارم به لحاظ این که مقتوله و مقتول رابطه نامشروع داشتند.] (صفحه۱۶) وی مجدداً در مورد انگیزه قتل ها اظهار می دارد: چون رابطه نامشروع باهم داشتند (صفحه۱۷). وی در آخرین دفاع در دادسرا اظهار داشته است: (دو فقره قتل عمدی را قبول دارم دفاعی ندارم اگر صدبار هم زنده شوند آن ها را به قتل می رسانم..) (صفحه۲۰۱). ظاهراً شخصی پیرمرد و بی سواد که طبعاً فاقد اطلاعات حقوقی و فقهی کافی نیز می باشد بهتر از این نمی تواند مکنونات قلبی خود را در مورد این که طرف را مستحق قتل و به عبارت دیگر مهدورالدم می دانسته است بیان کند. مضافاً بر این که آقای وکیل تجدیدنظرخواه نیز چه در لوایح تقدیمی ازجمله لایحه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۰ (صفحه ۲۹۹) و چه در جلسه دادگاه (صفحه۳۷۷) صراحتاً به این موضوع اشاره کرده است که موکل وی به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتولین مبادرت به قتل آنان کرده است. از طرف دیگر دادگاه محترم پس از ذکر دلایلی در رأی چنین نتیجه گیری کرده اند که: (به نظر می رسد ارتکاب قتل از سوی آقای ب. ناشی از حصول اعتقاد نبوده بلکه ناشی از انتقام بوده است …) صرف نظر از این که معمولاً انتقام لفظی است عام که گاه شخص پس از حصول اعتقاد به مهدورالدم بودن طرف مقابل ممکن است در مقام انتقام از وی نیز برآید بنابراین در پاره ای از موارد اعتقاد می تواند موجب انتقام نیز بشود مانند همین مورد مذکور در پرونده حاضر اصولاً انتقام به مفهوم موردنظر دادگاه محترم به هنگامی مصداق دارد که سابقه دشمنی و اختلاف شخصی بین طرفین وجود داشته باشد درحالی که در این پرونده کمترین اختلاف یا خصومتی بین طرفین وجود نداشته و احراز نگردیده است. مضافاً بر این که تجدیدنظرخواه دختر خویش را نیز به قتل رسانده است که با توجه به رابطه نسبی پدر و فرزندی موجبی جهت انتقام وجود ندارد. ج: نه تنها شخص تجدیدنظرخواه مقتولین را مستحق قتل می دانسته است بلکه سایر اولیای دم مرحومه ج. نیز مقتولین را مستحق قتل می دانسته اند کما این که نامبردگان در جلسه دادگاه اظهار داشته اند: (شکایتی نداریم و اگر خودم (بودم) با ریختن نفت آن ها را آتش می زدم) (صفحه۲۷۶). بدیهی است با توجه به بافت عشایری منطقه و عرف و اعتقادات ناموسی و شرافتمندانه مردم محل و با عنایت به کهولت سن و شخصیت تجدیدنظرخواه چنین عکس العملی از وی به دور از ذهن نخواهد بود کما این که اعضاء محترم دادگاه به عنوان اقلیت نیز با صدور حکم قصاص مخالفت نموده اند. بنابراین صدور حکم قصاص نسبت به تجدیدنظرخواه با تبصره ۲ ذیل ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مغایر به نظر می رسد و مستنداً به بند ۴ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از محاکم کیفری استان … ارجاع می گردد. ثانیاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ش.- الف. و ف. و ش.پ. و ت. با وکالت آقای … وکیل پایه یک دادگستری نسبت به آن قسمت از دادنامه معترض عنه که به موجب آن نامبردگان به اتهام معاونت در قتل عمدی مرحومان ع. و ج. هر یک به پانزده ماه حبس تعزیری محکوم شده اند که شش ماه از مدت حبس مزبور به مدت دو سال تعلیق گردیده است؛ با عنایت به موارد ذیل ۱- الف. در اولین تحقیقات بازپرسی اظهار داشته است: من به اتفاق ف. – ش. – ت. و ش.پ. به وسیله روسری و بند کیف و چادر و سیم برق دست و پای مقتولین و نیز دهان آن ها را بستیم تا سروصدا نکنند و به مشورت پرداختیم تصمیم گرفتیم که به نیروی انتظامی اطلاع دهیم (صفحه۶) و اضافه نموده من با ماشین خودم به دنبال پدرم (ب.) رفتم و جریان را به پدرم گفتم و ایشان را با خودم به منزل خواهرم آوردم (صفحه ۶). هرچند نامبرده علت آوردن پدر خود را در این تحقیق بیان ننموده اما ظاهر این است که انگیزه آنان درآوردن وی ارتکاب قتل نبوده است زیرا شخصاً می توانسته اند دو نفر مذکور را به قتل برسانند. به علاوه نامبرده در ادامه اظهار داشته: به اتفاق ت. – ش. و ف. جهت اطلاع موضوع به کلانتری از منزل خارج شدیم (صفحه۶)، بدیهی است هرگاه نامبردگان در قصد قتل با ب. وحدت عقیده داشتند جهت اطلاع دادن به کلانتری از منزل خارج نمی شدند بلکه بر صحنه قتل نظارت می نمودند و سپس موضوع را به مأمورین اطلاع می دادند. ش. نیز در تحقیقات نخستین گفته است: (به داخل هال آمدیم دعوت به آرامش کردیم عده ای از حاضرین گفتند آن ها را بکشیم ازجمله شوهر مقتوله …) (صفحه۱۰) و ادامه داده است: چون ع. دادوفریاد می زد و قصد فرار داشت و در حال تصمیم گیری بودیم ناچار با چادرنماز و سیم برق و بند کیف دست و پای مقتولین و دهان آن ها را به اتفاق سایرین بستیم و تصمیم گرفتیم پدرم (ب.) بیاید تا ایشان نظر بدهد (صفحه۱۰). وی اضافه نموده: الف. رفت پدر را آورد پدرم (وقتی موضوع را فهمید) عصبانی شد با مشاهده جریان سخت ناراحت شد وی را آرام کردیم به وی آب دادیم تصمیم گرفتیم (چون)کشتن مسئله را پیچیده می کند فقط جریان را به کلانتری اطلاع دهیم. من به اتفاق ت. – الف. و ف. به قصد اطلاع دادن موضوع به کلانتری از منزل خارج شدیم (صفحه۱۰). ف. نیز ضمن شرح ماوقع اظهار داشته: ب. و ش.پ. را نزد مقتولین قرار دادیم و چهار نفر بقیه جهت اطلاع موضوع به کلانتری از منزل خارج شدیم (صفحه ۲۴). پس از تفهیم اتهام معاونت و مشارکت در قتل نیز نامبرده اظهار داشته: هیچ یک از موارد فوق را قبول ندارم (صفحه۲۴). تجدیدنظرخواهان مذکور در سایر تحقیقات خصوصاً به هنگام دفاع در دادسرا نیز اقراری به معاونت در قتل ننموده و خود را از این حیث بی گناه دانسته اند (صفحه۲۰۱-۲۰۲) و در جلسه دادگاه نیز به معاونت در قتل اقرار ننموده و به هنگام اخذ آخرین دفاع نیز معاونت در قتل عمد را انکار کرده اند (صفحه۳۷۷-۳۷۸)، لذا از جهت وحدت قصد در ارتکاب قتل عمد دلیل کافی علیه تجدیدنظرخواهان ش. – الف. و ف. وجود ندارد. با عنایت به اصل برائت و مستنداً به بند ۴ از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعتراض تجدیدنظرخواهان و آقای وکیل ایشان موجه تشخیص می گردد و دادنامه صادره در این قسمت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاه های کیفری استان … محول می شود. و در خصوص تجدیدنظرخواهی وکلای آقایان ت. و ش.پ. نسبت به آن قسمت از دادنامه معترض عنه که به موجب آن نامبردگان از جهت معاونت در قتل عمد محکومیت یافته اند و نیز در خصوص اعتراض آقایان ت. و الف. (توسط وکلای خود) نسبت به آن قسمت از دادنامه مزبور که نامبردگان به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی به مقتول (مرحوم ع.) قبل از فوت وی به پرداخت دیه محکوم گردیده اند، با عنایت به موارد ذیل: ۱- ت. اظهار داشته: دست و پای مقتولین را بستیم (صفحه۲۴)، سیلی و کشیده به او (ع.) زدم (صفحه۳۷۸) و الف. اظهار داشته: چند ضربه به سر وی زدم و ضرب وجرح شکستگی بینی هم ناشی از پریدن مقتول از پنجره است (صفحه۳۷۸) که موارد مذکور حاکی از اقرار صریح ایشان به ایراد صدمه بدنی عمدی به مقتول مزبور می باشد و به علاوه با فرض این که بعضی از صدمات وارده از جهت افتادن مقتول از بلندی ایجادشده باشد نیز با توجه به مفاد ماده ۳۲۶ قانون مجازات اسلامی این امر رافع مسئولیت تجدیدنظرخواهان نمی باشد و لذا از جهت ایراد صدمه بدنی تجدیدنظرخواهی آنان و آقای وکیل ایشان مردود است و از جهت اتهام ت. و ش.پ. دایر بر معاونت در قتل عمدی مقتولین نیز با عنایت به این که ت. پس از اطلاع از این که همسرش (خانم ج.) با مردی در ارتباط است می توانسته درصدد جدایی و طلاق از وی برآید کما این که در اظهارات اولیه خود نزد بازپرس اظهار داشته (حدود بیست روز پیش دیدم از درب راه پله فردی در حال فرار از بالای بام است به خانمم گفتم این فرد کی بود گفت به تو مربوط نیست ما حدود بیست سال است باهم رفیق و دوست هستیم) (صفحه۱۹) و نیز گفته است: به برادرخانم هایم و باجناقم گفتم خانمم (مقتوله) نقشه ای در کار دارد بیایید کمین کنیم که این اظهارات حاکی از آن است که محرک اصلی در وقوع حادثه شخص ت. بوده است و نیز با توجه به اظهارات ش. که گفته است عده ای از حاضرین گفتند آن ها را بکشیم ازجمله شوهر مقتوله (صفحه۱۰) و نحوه مدافعات وی که پس از تفهیم اتهام مشارکت و معاونت در قتل عمد اظهار داشته در ارتکاب قتل مشارکت نداشته ام ولی دست و پای مقتولین را به اتفاق دیگران بسته ام و ضرباتی با دست به مقتول وارد کرده ام (صفحه ۲۴)، من حیث المجموع پرونده حاکی از آن است که نامبرده در ارتکاب قتل و تسهیل موجبات آن با آقای ب. موافقت و اشتراک نظر داشته است. و نیز در خصوص اتهام ش. مبنی بر معاونت در قتل عمد مقتولین نظر به این که ف. اظهار داشته: ب. و ش.پ. را نزد مقتولین قراردادیم (صفحه ۲۴) و ش.پ. نیز گفته است: من هم به دستور ب. رفتم درب منزل را ببندم دیدم بسته نشده است درب را بستم و برگشتم داخل منزل صدای خرخر آمد دیدم داخل حمام سروصدا می آید که ابتدا ب. مقتول را سربریده و در حال سربریدن دخترش بود کاری از دست من برنمی آمد (صفحه۱۲) که با توجه به سن ش.پ. (۶۰ ساله) و سن ب. (۷۸ ساله) لااقل نامبرده می توانسته از قتل ممانعت به عمل آورد و نظر به این که پس از تفهیم اتهام معاونت در قتل نامبرده گفته است: معاونت را قبول دارم (صفحه ۱۲) و در جلسه مورخ ۱۶/۷/۹۰ دادگاه نیز گفته است: وقتی رفتم بالا دیدم که ب. چاقو در دست داشت و آن ها را سربریده بود(صفحه ۳۶۵)، من حیث المجموع چنین مستفاد می گردد که او نیز نسبت به ارتکاب قتل از جانب ب.  و فراهم کردن موجبات آن معاونت داشته، خصوصاً که مورد از مصادیق قتل عمد غیرقابل قصاص می باشد (بندج ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی) و لذا در خصوص محکومیت ت. و ش.پ. دایر بر معاونت در قتل عمد مقتولین ایرادی اساسی از جهت ماهوی وجود ندارد و از حیث رعایت تشریفات متعارف دادرسی نیز اشکالی مؤثر بر رأی تجدیدنظرخواسته وارد نیست و با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان و آقای وکیل ایشان مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه در این قسمت (ضرب وجرح عمدی و معاونت در قتل) تأیید و ابرام می گردد. ثالثاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از طرف همسر و فرزندان مرحوم ع. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته۱- در قسمتی که قرار تعلیق مجازات الف. و ت. صادر گردیده است در مورد الف. چون حکم محکومیت وی نقض شده است نتیجتاً ایراد آقای وکیل وارد نمی باشد و در مورد ت. چون از حیث ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت دیه و از لحاظ معاونت در قتل به حبس محکوم گردیده است که به حکم ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مقررات تعلیق شامل مجازات های تعزیری و بازدارنده می باشد و به پرداخت دیه تسری ندارد، لذا در این مورد ایرادی اساسی بر دادنامه مذکور وارد نمی باشد. ۲- در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه که به موجب آن عده ای از متهمین پرونده از اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی به مرحوم ع. تبرئه گردیده اند، با توجه به این که اقرار در نیروی انتظامی به تنهایی کافی نیست و دادگاه محترم از سایر تحقیقات معموله خصوصاً از مجموع اظهارات متهمان مذکور در دادگاه نیز ارتکاب ضرب وجرح از ناحیه متهمان موصوف را احراز ننموده و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل کافی در این خصوص ارائه نگردیده است، لذا ایرادی اساسی ازاین جهت بر دادنامه معترض عنه وارد به نظر نمی رسد و به تبع آن تعیین مجازات از جنبه عمومی جرم نیز خصوصاً با توجه به انگیزه شرافتمندانه و ناموسی آن ضروری نخواهد بود، با رد مدافعات آقای وکیل تجدیدنظرخواه و با توجه به این که ایرادی اساسی ازنظر ماهوی بر رأی وارد نمی باشد و ازلحاظ رعایت تشریفات متعارف دادرسی نیز اشکالی مؤثر بر رأی معترض عنه مشاهده نمی شود، لذا مستنداً به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی موصوف دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های اخیرالذکر تأیید و ابرام می گردد.
رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور ـ مستشار 
انتظاری ـ بلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *