صدور یک رای برای مالکین متعدد واحدهای یک مجتمع فاقد وجاهت قانونی بوده و از موجبات نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان است.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۱۸

مورخ:۱۳۹۱/۱۲/۲۲

رای دیوان

در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق الاشعار با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت صرف نظر از اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن مکلف بود از مالک جهت دفاع دعوت نماید و علیرغم اینکه توافقنامه منضم به دادخواست با مالک سند رسمی تنظیم شده ولی در جلسه کمیسیون دلیلی بر حضور مالک یا دعوت از او در رای مورد اعتراض وجود ندارد و رای به نام دیگری تنظیم شده است با عنایات به وجود توافق نامه بین مالک و شهرداری در مورد واحدهای موضوع رای د اینکه در صورت عدم پرداخت عوارض مورد توافق شهرداری می‌ تواند از طریق قانونی اقدام نمایند و از طرفی واحد های یاد شده متعلق به مالکین متعدد بوده که صدور رای کلی برای همه آنها فاقد وجاهت است بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای مورد اعتراض و طرح آن در کمیسیون هم عرض صادر و اعلام می گردد.این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *