شروط لازم جهت بازنشستگی

وجود دو فاکتور سن و سنوات پرداخت حق بیمه جهت بازنشستگی ضروری است.
قانونگذار در ماده۷۶ قانون تامین اجتماعی نیز بازنشستگی را منوط به دارا بودن این دو فاکتور نموده است:

اولین شرط بازنشستگی ، شرط سنی است که بین زنان و مردان متفاوت است.در مردان رسیدن به سن ۶۰ سالگی ودر زنان رسیدن به سن ۵۵ سالگی،سن بازنشستگی قلمداد میشود.

دومین شرط بازنشستگی ،دارا بودن ۲۰سال سابقه پرداخت حق بیمه

استثنائات بازنشستگی بدون در نظر گرفتن فاکتور های معمول در قانون تامین اجتماعی :

زمانیکه افراد با سن کم وارد عرصه کار میشوند وحق بیمه را هم پرداخت میکنند.اما قبل از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر درقانون،سابقه ۳۰ سال پرداخت حق بیمه  را هم پر می نمایند ،چنین افرادی چنانچه مرد باشند با رسیدن به سن ۵۰سال میتوانند بازنشسته شوند.و درصورت زن بودن با رسیدن به سن ۴۵ سال میتوانند بازنشسته گردند.

چنانچه افرادی باشند که درسن بالا وارد عرصه کار شده باشند و ۵ سال از سن معمول قانونی برای بازنشستگی آنها بگذرد،اما سابقه حق بیمه آنها به میزان مقرر شده توسط قانون نرسد، این افراد هم مجاز هستند،که باز نشسته شوند. حداکثر سن در این مورد برای مردان ۶۵ سال و برای زنان ۶۰ سال درنظر گرفته شده است.

دیگر استثنایی که درقانون درمورد بازنشستگی مطرح است درمورد کارگران ساختمانی است.که سن بازنشستگی برای آنان ۶۰ سالگی و یا ۲۰ سال سابقه کار است. و مقررشده است که چنین کارگرانی با داشتن ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط نمیتوانند بازنشسته شوند.

چنانچه افرادی هم باشند که ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند.شرط سنی برای این افراد برداشته میشود و با هر سنی میتوانند بازنشسته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *