شرط تحقق جرم نشر اکاذیب

در مواردی که فردی به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، باید توجه داشت که مطابق ماده ۶٩٨ قانون مجازات اسلامی، تحقق این بزه مقید به کتابت، نوشتن یا تحریر و چاپ مطلب یا مطالب کذب است و نمی توان فردی را که به صورت شفاهی اکاذیبی را بیان کرده است، به اتهام نشر اکاذیب متهم و محکوم کرد. بنابراین؛ در چنین اتهامی باید رفتار متهم و نحوه بیان و انتشار اکاذیب (بر فرض وقوع) از ناحیه وی بررسی گردد. چنانچه پس از بررسی پرونده مشخص گردید که مطالب کذب موضوع شکایت شاکی به طریقی غیر از طرق و وسایل محصور در ماده مزبور که جملگی مقید به مکتوب یا چاپی بودن آن است، بیان گردیده؛ می بایست با این استدلال که وسیله اظهار اکاذیب باید یکی از وسایل مذکور در ماده ۶٩٨ که عبارتند از نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض یا گزارش یا اوراق چاپی یا خطی باشد؛ حسب مورد قرار منع تعقیب و یا حکم برائت متهم، توسط مقام قضایی صادر گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *