شخصی فرد دیگر را تعقیب میکند و آن شخص نیز به منظور نجات جان خود فرار میکند و در هنگام فرار در اثر برخورد با خودروی متعلق به دیگری فوت میکند. آیا شخص تعقیب کننده در دو فرض تقصیر یا عدم تقصیر راننده خودرو در وقوع قتل صورت گرفته دارای تقصیر مسئوولیت کیفری و حقوقی است؟

۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۷/۹۷/۲۳۵۳
شماره پرونده: ۲۳۵۳-۶۲/۱-۹۷ ح

استعلام:
شخصی فرد دیگر را تعقیب میکند و آن شخص نیز به منظور نجات جان خود فرار میکند و در هنگام فرار در اثر برخورد با خودروی متعلق به دیگری فوت میکند. آیا شخص تعقیب کننده در دو فرض تقصیر یا عدم تقصیر راننده خودرو در وقوع قتل صورت گرفته دارای تقصیر مسئوولیت کیفری و حقوقی است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۶/۷۶۵/۳۴۰۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ به شماره ثبت وارده ۲۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۲، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرضی که کسی دیگری را تعقیب کند و آن شخص به منظور نجات جان خود فرار کند و حین فرار در اثر برخورد با اتومبیل به رانندگی ثالث فوت نماید، با عنایت به مواد ۴۹۲، ۴۹۹، ۵۰۱، ۵۲۶ و ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در صورت احراز رابطه علیت میان رفتار مباشرراننده  با جنایت، راننده ضامن است؛ چرا که تقصیر وی موجب قطع رابطه سببیت میان رفتار تعقیب کننده سبب  و نتیجه حاصله فوت شده است؛ لیکن چنانچه مباشر در جنایت بیاختیار بوده و تقصیری متوجه وی نباشد، تعقیبکننده به عنوان سبب ضامن خواهد بود. همچنین در صورتیکه وقوع جنایت ناشی از تقصیر متوفی باشد، مسئولیتی متوجه سبب و مباشر نخواهد بود.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیرکل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *