سوء پیشینه کیفری چیست؟

همان‌گونه که از عنوان سوء پیشینه‌ کیفری پیداست، اگر فردی مرتکب جرم ، البته جرایم برشمرده در قانون شود، به‌ دلیل ذهنیتی که در جامعه از آن فرد ایجاد می‌شود سوء پیشینه‌ای برای او در نظر گرفته می‌شود. این واژه بار منفی دارد. موضوع زمانی اهمیت پیدا می‌کند که فرد بخواهد به استخدام نهادهای مختلف کشوری درآید و به گواهی عدم سوء پیشینه و سابقه‌ی کیفری نیاز داشته باشد.
برای تبیین مفهوم سوء پیشینه کیفری به بررسی تقسیم‌بندی مجازات از منظر عرفی و از حیث ارتباط آنها با یکدیگر می‌پردازیم.
از منظر عرفی مجازات‌ها به اصلی، تکمیلی و تبعی قابل تقسیم است.

مجازات تبعی

مجازات تبعی، مجازات اضافی هستند که به خودبه‌خود و به تبع مجازات اصلی نسبت به محکوم تحمیل می‌شود؛ درواقع این مجازات از نتایج و آثار محکومیت به مجازات اصلی است که بدون نیاز به ذکر آن در حکم محکومیت، محکوم‌علیه حکم جزایی، باید آن را تحمل کند.

مجازات تتمیمی

مجازات تتمیمی در ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید نیز مورد تصریح قرار گرفته است. طبق این ماده: محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی؛
ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی‌ که دیه‌ی جنایت وارد شده بیش از نصف دیه‌ی مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار؛
پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه‌ی جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره ۱. در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه‌ی کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
همان‌گونه که نص قانون تصریح داشته است، مجازات تبعی مربوط به محرومیت از حقوق اجتماعی است و نیازی ندارد محکمه در رأی صادره به آن تصریح نماید. به عبارت دیگر این نوع مجازات بر عکس سایر مجازات‌ها، به صورت خودکار و خودبه‌خود به تبع مجازات جرم انجام شده به مجرم تحمیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *