رییس جمهور دستور افزایش رقم وام مستاجران را داد/ بانکهایی که وام ودیعه ندهند، جریمه میشوند

احمد دنیامالی، عضو کمیسیون عمران از دستور رییس جمهوری برای افزایش وام مستاجران خبر داد و گفت:

وزیر راه و شهرسازی اقداماتی را در قالب بسته حمایت از مستاجران در جلسه اخیر شورای عالی مسکن که با حضور رییس جمهور برگزار شد، مطرح کرد و با توجه به دستور رییس جمهور حمایت از مستاجران از طریق سرعت بخشیدن به ارایه تسهیلات و افزایش سقف آن برای مستاجران ، تدوین بسته حمایتی از مستاجران در دستور کار شورای عالی مسکن قرار دارد.

در قانون جهش تولید مسکن آمده است که بانک ها اگر از تکلیف پرداخت تسهیلاتی که برای آنها در نظر گرفته شده تمکین نکنند، مشمول جریمه های قانونی میشوند.