رسیدگی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف تابع قوانین آیین دادرسی می‌شود

در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با مواد ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این لایحه موافقت و آن را تصویب کردند.

در روز گذشته نیز(دوشنبه) مواد یک تا ۱۳ لایحه شورای حل اختلاف به تصویب نمایندگان رسیده بود و امروز نیز نمایندگان مواد ۱۴ تا ۱۹  لایحه را تصویب کردند.

براساس ماده ۲۰ این لایحه، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی به ‌عمل می‌ آید. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می رسد.

همچنین براساس تبصره این ماده؛ درخواست رسیدگی باید متضمن  نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام شخص حقوقی، شناسه ملی و اقامتگاه طرفین دعوی، موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در دعاوی مالی،   موضوع درخواست یا شکایت و دلایل و مستندات درخواست یا شکایت باشد.

براساس ماده ۲۱ نیز رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست، لیکن از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

طبق تبصره یک اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. همچنین بر اساس تبصره ۲ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست یا شکواییه، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

همچنین براساس ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل (دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.

طبق ماده ۲۳ نیز هزینه دادرسی شورا مطابق هزینه غیرمالی محاکم دادگستری است.

در ماده ۲۴ این لایحه نیز آمده است: در اجرای مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۴) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی­ نسبت به تشکیل جلسه اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌ کند و پرونده در شورا بایگانی و در موارد ارجاع پرونده از مرجع قضائی، نتیجه به همراه تصویری از گزارش اصلاحی به آن مرجع ارسال می شود تا مرجع مزبور نسبت به مختومه کردن پرونده با دستور اداری اقدام کند.

بر اساس تبصره ۱  این ماده، چنانچه توافق و سازش طرفین متضمن حق، تکلیف یا تعهدی باشد، موارد در گزارش اصلاحی به صورت صریح و مشخص با قید حقوق و تعهدات طرفین و نحوه و زمان اجرای تعهد ذکر می ­شود.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: در مواردی که طرفین، سازش خود را منوط به نظر کارشناس مرضی ­الطرفین، داور یا میانجی می کنند، شورا ضمن ارجاع، نظریه اشخاص مذکور را اخذ و در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات و التزام طرفین به آن، مفاد آن را در گزارش اصلاحی منعکس می کند. نظرات اشخاص مذکور بدون انعکاس در گزارش اصلاحی قابلیت اجراء ندارد.

بر طبق تبصره ۳ این ماده، در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضائی که هزینه دادرسی در مرجع مذکور پرداخت شده است، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به نصف کاهش می یابد و مازاد به خواهان بازگردانده می شود و مابقی به عنوان درآمدهای موضوع ماده(۴۳) این قانون محسوب می­ شود. دولت مکلف است ساز و کار اجرائی این تبصره را در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی کند.

نمایندگان در تبصره۴ این ماده مقرر کردند: مراجع قضائی و شوراها و میانجی­گران و داوران مکلفند در خصوص دعاوی راجع به اموال غیرمنقول پس از تصدیق سند رسمی و در همه دعاوی و شکایات در تنظیم گزارش اصلاحی و یا صورت­ مجلس سازش، هویت طرفین را احراز نموده و مالکیت افراد را از مراجع رسمی مربوطه استعلام نمایند. چنانچه در مدارک هویتی ارائه شده طرفین یا یکی از طرفین تردید حاصل شد از مرجع رسمی مربوطه تصدیق گردد. درصورتی که خواهان ذینفع یا ذی­ سمت در دعوی نباشد، مراجع مزبور مکلفند از پذیرش آن خودداری نمایند و در صورت وارد نبودن دعوی نسبت به خوانده مراتب در صورتجلسه قید و اگر پرونده مستقیماً در شورا مطرح شده باشد، بایگانی می­ شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *