در کوچه بن بست دو باب خانه میباشد و دو دیوار نیز مربوط به مغازه های سر خیابان است. مالک یکی از مغازه ها از سمت کوچه بن بست یک درب به مغازه باز نموده و از این درب برای تخلیه بار استفاده میکند…

 تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
 شماره : ۷/۹۸/۷۱۲
 شماره پرونده: ۷۱۲-۱۸۶/۲-۹۸ ک

استعلام :
در کوچه بن بست دو باب خانه میباشد و دو دیوار نیز مربوط به مغازه های سر خیابان است. مالک یکی از مغازه ها از سمت کوچه بن بست یک درب به مغازه باز نموده و از این درب برای تخلیه بار استفاده میکند. ساکنان دو باب خانه از مغازه دار تحت عنوان مزاحمت ملکی به جهت ایجاد سر و صدا و مسدود کردن راه حین تخلیه بار شکایت نموده اند. آیا موضوع مشمول مزاحمت ملکی موضوع ماده ۶۹۰ است؟

 بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ به شماره ثبت وارده ۷۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

 در کوچه بن بستی که مالکین فاقد حق مالکیت نسبت به کوچه بن بست بوده و دارای حقوق ارتفاقی به منظور عبور از کوچه هستند، چنانچه حق ارتفاق آنان با گذاشتن نرده یا دیوار از بین برود، هر یک از آن ها یا مجموع آن ها در صورت احراز سوء نیت مجرمانه مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند، اما در صورتی که این اقدامات مانع استفاده اشخاص ذی حق از حق ارتفاق نباشد، عمل آنان را نمی توان مصداق آن ماده و جرم تلقی نمود.

 بدیهی است که تشخیص این که عملی عنوان و وصف مجرمانه دارد یا خیر و نیز تشخیص مصداق و تطبیق آن با حکم قانونی، برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *