در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار ، رأی صادره غیابی است یا حضوری ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱۰/۰۳/۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۴۳

شماره پرونده : ۲۴۳-۹۳-۱۴۰۱ ح

در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار و یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی ، رأی صادره غیابی است یا حضوری ؟

پاسخ :

هرچند قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ این قانون به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ نسخ شده است ، اما علت حکم مقرر در ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در خصوص حضوری بودن حکم راجع به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ، ویژگی خاص دعوای اعسار است که مدعی آن در حقیقت مدعی وضعیتی خاص در اوضاع مالی خود است و نه ادعای حقی علیه خوانده این دعوا و حتی در مواردی که دین بلاعوض باشد ، وفق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ بار اثبات ملائت سابق یا فعلی مدعی اعسار بر عهده خوانده دعوای اعسار می باشد .

بنابراین صدور حکم غیابی در خصوص مطلق دعوای اعسار ؛ اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم‌ به ، فاقد مصداق است و این حکم در هر حال حضوری است . لذا از آنجا که حکم راجع به اعسار همیشه حضوری است ، دادگاه تجدید نظر باید رأی را حضوری تلقی و به تجدید نظرخواهی رسیدگی نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *