در صورت برخورد دو وسیله نقلیه در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، مسئول دیه کیست؟

۱۳۹۸/۰۷/۰۷
۷/۹۸/۹۷۲
شماره پرونده: ۹۷۲-۱۸۶/۱-۹۸ ک

استعلام:
ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد: »در برخورد دو وسیله نقلیه در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است«. آیا در تصادف قاعده تاثیر میزان رفتار و تقصیر مرتکب استثناء شده و به هر میزان که مقصر باشند دادگاه حکم به تساوی مسئولیت صادر
خواهد نمود؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۱/۲۱۹۷۴/۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ به شماره ثبت وارده ۹۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: بر اساس ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرفنظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه میباشد. رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *