در صورتی که پیش از اجرای حکم قصاص محکوم علیه فوت نماید و اولیای دم مقتول درخواست دیه داشته باشند، از چه طریقی می بایستی اقدام گردد؟

۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۷/۹۸/۹۹۶
شماره پرونده: ۹۹۶-۲۵-۹۸ ک

استعلام:
در صورتی که پیش از اجرای حکم قصاص محکوم علیه فوت نماید و اولیای دم مقتول درخواست دیه داشته باشند، از چه طریقی میبایستی اقدام گردد؟ آیا دادگاه صادرکننده حکم میتواند با درخواست اولیای دم وارد رسیدگی شود یا آن که مستلزم تنظیم دادخواست و تقدیم آن به دادگاه حقوقی است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۲/۸۸۲۱/۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۴ به شماره ثبت وارده ۹۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ۱- کلمه “مرگ” در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطلق بوده و هر نوع مرگی اعم از مرگ ناشی از بیماری، خودکشی یا به قتل رسیدن توسط شخص دیگر را شامل میشود. ۲- مستفاد از تبصره یک ماده ۱۳ و ماده ۸۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن و تبصره ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض استعلام، مطالبه دیه از ورثه محکوم یا عاقله و یا بیتالمال مستلزم طرح پرونده از سوی دادستان در دادگاه و رسیدگی و صدور حکم مقتضی است و در هر حال تقدیم دادخواست ضرورت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *