در صورتیکه در زمان مالکیت مالک سابق، خسارتی به ملک وارد شده باشد، و مالک جدید ملک را با وضع موجود خریداری نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده باشد نمی‌تواند خسارت وارد بر ملک را مطالبه نماید.

مستندات:
ماده ۲ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۲۳۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۹/۱۶

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان ر.ی. و ن.الف. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه ۰۶۳۶-۱۳۹۲/۷/۲۱ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی به پرداخت خسارت وارده به ملک و تسبیب در خسارت وارده از حیث هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده‌اند تجدیدنظرخواهآن‌ها اعلام کرده‌اند تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت نیست چرا که خسارت در زمان مالک قبلی ملک وارد شده که بر پایه اقدامات مالک اولیه ملک وی در شرکت بیمه حاضر و کلیه خسارات تودیع شده است با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواندگان در دادخواست تقدیم شده به چگونگی ورود خسارت و زمان ورود آن اشاره نکرده و میزان خسارت وارده را به طور قطع ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین کرده‌اند و در اولین جلسه دادرسی بدون ذکر رقم خسارت خواسته را افزایش داده و اعلام کرده‌اند در زمان احداث ساختمان از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها در مجاورت ملک وی خسارت وارد شده است و خواهان وصول خسارت وارده می‌باشند و دادگاه محترم در مقام رفع ابهام از رأی صادره زمان ورود خسارت را زمان احداث مجتمع مسکونی جنب ساختمان خواهان و قبل از انتقال ملک به تجدیدنظرخوانده اعلام نموده است که نظر به مراتب مذکورالذکر تجدیدنظرخواهی وارد است چرا که اولاً آنچه از محتوای پرونده حاصل است و رأی دادگاه بدوی هم بر این امر استوار می‌باشد خسارت در زمان مالکیت مالک قبلی به ملک وارد شده است نه در زمان مالکیت مالک فعلی (تجدیدنظرخوانده) ثانیاً مالک قبلی ملک طی رؤیت نامه به شماره ۵۲۰۲۲-۱۳۹۱/۹/۱ ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره … تهران ضمن اقرار به وصول خسارت وارده از این حیث از شرکت بیمه طی رسید عادی تحویلی که مصون از ایراد باقی مانده است کلیه حقوق خود را در تعقیب عامل حادثه زیانبار به سبب ورود خسارت به شرکت بیمه واگذار نموده است ثالثاً خواهان اولیه (تجدیدنظرخوانده) هیچ مدرکی بر اینکه می‌تواند به قائم مقامی مالک قبلی به استناد آن مدرک از مسئول حادثه زیانبار مطالبه خسارت نماید ارائه نداده است و از طرفی مالک فعلی ملک با وضعیت موجوده ملک را ابتیاع نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده است علیهذا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون دادنامه معترض‌عنه را نقض نموده به جهت متکی نبودن ادعای معنون به ادله لازمه کافیه به استناد ماده ۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *