درباره ما


 

با توجه به اینکه علم حقوق امروزه از شاخه های متنوع و پیچیده ای برخوردار است ( علم اقتصاد و اجتماع ، خانواده ، ورزش ، فناوری و اطلاعات ،حمل و نقل ، تجارت و بازرگانی و …)
کسی نمی تواند در همه این زمینه ها متخصص و متبحر باشد و خدمت حقوقی مناسبی ارائه نماید به همین جهت در شکل مدرن و امروزی ، خدمات حقوقی در قالب مؤسسات حقوقی دارای دپارتمان های تخصصی ارائه می شود . وجود قوانین و مقررات انبوه از یک طرف و تنوع نیازهای حقوقی شرکتها و سازمانها باعث شده که کارشناسان حقوقی مستقر در دوایر حقوقی شرکتها و سازمانها اشراف کامل به مباحث و نیازهای شرکتها نداشته لذا مؤسسه حقوقی عدل پویان زرین با شماره ثبت ۲۹۲۹۹ در مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ تاسیس گردیده که نیازها و پرسشهای حقوقی یک سازمان یا شرکت را به طور تخصصی پاسخ دهد و از اظهارنظر عمومی در خصوص مسائل حقوقی بپرهیزد.