خدمات ما

 1. مطالعه ، طراحی ، برنامه ریزی و اجرای سیستم ها و شبکه های خدمات رسانی حقوقی
 2. تهیه اساسنامه اشخاص حقوقی ، شرکتها و مؤسسات
 3. تهیه روشها و دستورالعمل های حقوقی
 4. تهیه پیش نویس طرح ها و لوایح حقوقی
 5. آسیب شناسی از عملکرد واحدهای حقوقی
 6. مدیریت واحدها و اجرای پروژه های حقوقی سازمان ها ، مؤسسات و شرکتها ( اعم از دولتی و غیر دولتی )
 7. تهیه و تدوین نظام نامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز سازمان ها و شرکت های مختلف
 8. ارائه مشاوره و انواع خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف به صورت موردی و مستمر
 9. ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در زمینه های استملاک ، مستندسازی، وصول مطالبات شرکت ها ، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
 10. تهیه و تنظیم انواع قراردادهای داخلی اعم از خرید و فروش ، پیمانکاری ،مدیریت پیمان ، مضاربه ، اجاره ،جعاله ، کار….
 11. ارائه هر گونه خدمات مجاز حقوقی به طور مستقیم و غیر مستقیم
 12. ثبت انواع شرکت ، ثبت صورت جلسات ، کلیه تغییرات ، انحلال ، تشکیل پرونده های دارایی ، تعیین ممیزی ، پلمپ دفاتر ، علامت تجاری ( برند ) ، کارت بازرگانی
 13. ارائه خدمات نمایشگاهی، برگزاری سمینار، نمایشگاه، همایش و کنفرانس داخلی و بین المللی
 14. اقدام به انجام داوری های داخلی و بین المللی قبولی داوری و معرفی داوران در مراجع داوری داخلی و بین المللی جهت رفع اختلافات بین اطراف دعوی در خارج از دادگاه