حضانت دائم فرزند دارای چه شرایطی است؟

ملاک دادگاه برای سپردن فرزند به یکی از والدین داشتن تمکن مالی و تعهد تامین منافع فرزند است پس والدین در طلاق توافقی می‌توانند در مورد برعهده گرفتن مسئولیت های فرزند خود به تفاهم برسند و حضانت دائمی فرزند را به یکی از والدین بسپارند.گاهی زن با بخشیدن مهریه خود حضانت دائم فرزند را بر عهده می‌گیرد و گاهی استطاعت مالی پدر موجب این حضانت می‌ شود.
قابل ذکر است اگر پدر یا مادر حضانت دائمی را بر عهده گیرند اما نتوانند به هر دلیلی حقوق فرزند خود را رعایت کنند، دیگر والد می‌ تواند در مورد حقوق فرزندش به دادگاه شکایت کند و با ارائه مدارک قانونی حق حضانت را باطل کند.

تفاوت درحضانت دائم فرزند پسر و دختر:

یکی از مواردی که قانون برای سپردن فرزندان به پدر یا مادر در نظر می‌ گیرد سن است. سن فرزند در حضانت دائم فرزند تاثیرگذار است.
حضانت فرزند پسر: حضانت پسر تا ۷ سالگی بر عهده مادر است و تا ۱۵ سالگی برعهده پدر. پس از ۱۵ سالگی کودک از سن حضانت خارج شده و انتخاب می‌کند که دوست دارد با کدام یک از والدین خود زندگی کند.

حضانت فرزند دختر:

 حضانت فرزند دختر بعد از طلاق با چه کسی است؟

 حضانت دختر نیز تا ۷سالگی با مادر است و از ۷ تا ۹ سالگی با پدر. دختر در سن ۹ سالگی از سن حضانت خارج می‌ شود و می‌تواند برای ادامه زندگی خود با پدر یا مادر تصمیم بگیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.