جرم سوگند دروغ ناظر به شاهد نیست بلکه ناظر به طرفین دعوی است.

نظریه مشورتی شماره:
۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۷/۹۹/۲۹۳
پرونده شماره:

ک ۹۹-۱۸۶/۲-۲۹۳

 استعلام:
در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ برای هر کسی که در دعوای حقوقی و جزایی قسم متوجه او شده و سوگند دروغ یاد نماید مجازات شش ماه تا دو سال حبس تعزیری تعیین شده است. حال اگر کسی در دادگاه شهادت دروغ دهد و این موضوع به اثبات برسد، به تبع آن سوگند دروغ هم یاد نموده است. آیا این شخص مشمول ماده ۶۴۹ و تعدد معنوی جرم نیز می شود؟

 پاسخ:

مجازات مقرر در ماده ۶۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صرفاً ناظر به اصحاب دعوای حقوقی یا جزایی است که «قسم متوجه آنان شده و سوگند دروغ یاد نمایند» و به اشخاص دیگر که در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهند تسری ندارد؛ زیرا شهادت «اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی» است و مجازات شهادت کذب در دادگاه نیز اعم از اینکه «ادای گواهی» با سوگند یا بدون سوگند باشد، همان است که در ماده ۶۵۰ قانون مذکور آمده است. بنابراین در فرض سؤال، موضوع تعدد منتفی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *