توهین از طریق مزاحمت تلفنی، مصداق تعدد معنوی جرم است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۸۱۳۶۳۰۰۶۰۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۲۹

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ش.پ. ک. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شکات ۱- ش.س. ۲- ز.ش. ، پیامک‌های خارج‌ نویسی شده و استعلام از مخابرات،کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، اقاریر صریح متهمه و با توجه به اینکه رفتار واحد متهمه، دارای عناوین متعدد مجرمانه ایجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی بوده است و مرتکب می‌بایست به مجازات اشد محکوم شود و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمه را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۶۰۸ و ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و به مواد ۱۹ و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی) با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حکم به محکومیت متهمه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص اتهام ش.پ. ک. دایر بر تهدید، دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده و به لحاظ فقد ادله اثباتی وقوع جرم اتهامی را متوجه متهمه ندانسته مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهمه موصوف را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان قرچک – حیدر محمدنژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ش. س. و ز. ش. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۶۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی ق. مشعر بر محکومیت تجدیدنظر خوانده خانم ش.پ. ک. به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به اتهامات ایجاد مزاحمت تلفنی و فحاشی و هم‌زمان تبرئه نامبرده از اتهام تهدید توجهاً به محتویات پرونده اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، از ناحیه مشارالیهما به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رأی لطمه وارد سازد مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را با رعایت ماده ۲۵۸ و مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است .
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
محمد سعید ظاهری – اصغر حیدری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *