تحلیل ماده ۴۶۴ آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۶۴ آدم :
در صورتی که در قرارداد داورى، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند ، هریک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.

نکات قابل توجه :
۱_ تعداد داور تعیین نشده باشد.
۲_ نتوانند در تعیین داور به توافق برسند .
۳_ انتخاب داوران اختصاصی
۴_ انتخاب داور سوم ( سر داور )
تفسیر ماده :
از ظاهر ماده اینطور استنباط می شود که طرفین دعوای داوری هریک داور اختصاصی انتخاب و داوران اختصاصی نیز داور سوم را انتخاب نمایند. اما اگر به واو عطف در عبارت( طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی و یک نفر بعنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند)
نشان از اختیار داور سوم نیز با طرفین دعوای داوری می باشد ، حال اگر داوران اختصاصی بر خلاف مفهوم این ماده ، اقدام به تعیین داور سوم نمایند و پس از صدور رای ، از طریق دادگاه تقاضاى ابطال رای داوری شود ، دادگاه وفق بند یک ماده ۴۸۹ ادم ، رای داوران را باطل می نماید، زیرا داوران اختصاصی برخلاف قوانین موجد حق و بدون اخذ اجازه از طرفین دعوای داوری ، حق آنان را نادیده گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *