تفاوت توقیف، ضبط و مصادره اموال

توقیف اموال
عملی حقوقی و موقت است، لذا اموال توقیف شده پس از اثبات محق بودن خوانده و یا پس از پرداخت دیون به خواهان، ” قابل برگشت” به مالک اولیه اموال می باشد.

ضبط اموال
عملی حقوقی و دائم است، لذا اموال ضبط شده در یک پرونده همیشه به نفع دولت جمع آوری میگردد و “غیر قابل برگشت” به مالک اولیه اموال میباشد.

مصادره اموال
در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که موارد بیان شده در متن قانون را شامل می شوند.یکی از این موارد،اصل ۴۹ قانون اساسی است که بیان کننده تحصیل ثروت های نامشروع توسط فرد یا افراد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *