تعدیل اجاره بهاء سرقفلی

تعدیل اجاره بها و شرایط تعدیل اجاره بها یا افزایش اجاره بها برای آشنایی بیشتر شما عزیزان تنظیم گردیده است.
مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ “موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان تعدیل اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد و حکم دادگاه در این مورد قطعی است”.

شرایط طرح دعوی تعدیل اجاره‌ بها

مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶موجر برای طرح دعوی تعدیل اجاره بها بایستی شرایطی را که مقرر شده است رعایت نماید.

۱ – انقضاء مدت اجاره

ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر تعدیل اجاره بها را مشروط به انقضاء مدت نموده است، شرط انقضاء مدت اجاره در ماده صریح است و برای طرح دعوی تعدیل اجاره بها انقضاء مدت اجاره الزامی است.

۲ – سپری شدن ۳ سال تمام شمسی

شرط دیگری که محور مطالبه تعدی قرار میگیرد و دادگاه در رسیدگی به دعوای تعدیل باید به آن توجه داشته باشد سپری شدن سه سال تمام شمسی از تارخ مقرر در حکم قطعی است. بنابراین باید ۳ سال از آخرین تعدیل واقع شده سپری گردد.
برابر قواعد عمومی قرارداد‌ها حق و تکلیف طرفین قرارداد از تاریخ شروع عقد آغاز می‌شود و عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از بین رفتن شغل موضوع اجاره در طول قرارداد سالب حق و حقوق موجر مبنی بر درخواست تعدیل نخواهد بود. چه بسا مستأجر به جهت موانع و مشکلات قانونی یا شخصی قادر به استفاده از عین مستأجره نباشد و عدم استفاده مستأجر از عین مستأجره نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد زیرا در مدت اجاره، موجر محل را تحویل مستاجر نموده و در برابر آن حق مطالبه اجاره بها را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *