ترتیب و شرایط کارشناسی‌های معاضدتی

مطابق تبصره های ۲ و ۳ و ۴ از ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب اسفند ماه ۱۳۹۸ قوه قضاییه، کارشناسان موظف به انجام کارشناسی‌های معاضدتی (مساعدتی یا رایگان) می‌باشند و برخلاف تعرفه دستمزد سال ۱۳۹۲ که تعدد اینگونه کارشناسی ها را برای هر کارشناس به ۳ مورد در سال محدود نموده بود، در تعرفه اخیر چنین محدودیتی دیده نشده است:

تبصره ۲. درصورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌ یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.

تبصره ۳- درمورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می یابد.

تبصره ۴. درصورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

اما از طرفی دیگر محدودیتی برای اینگونه ارجاعات از طریق محاکم دیده شده است. این محدودیت در ماده ۱۴ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ رئیس قوه قضاییه با موضوع؛ “ساماندهی زمان و فرآیند کارشناس رسمی دادگستری” و به نفع کارشناسان و به جهت جلوگیری از هرج و مرجی که در سال‌های اخیر در بحث کارشناسی های معاضدتی پیش آمده بود، دیده شده است.

مطابق ماده ۱۴؛
اعسار از پرداخت حق‌ الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رئیس حوزه قضایی است.

به تعریفی کارشناسی های معاضدتی ارجاعی از محاکم دادگستری به کانون و مرکز چنانچه بدون تایید رییس حوزه قضائی باشند، فاقد اعتبار بوده و به‌ دلیل عدم رعایت مراتب قانونی، کانون ها و مراکز کارشناسی الزامی به پذیرش آن ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *