تحلیل ماده ۴۶۳ آیین دادرسی مدنی

هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند بعنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید ، رسیدگى به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
کلمات مهم و قابل توجه :
۱_ شرط داوری مقید
۲_ عدم توانایی یا عدم تخصص داور مقید
۳_ عدم توافق طرفین بر داوریا داوران جدید
۴_ رسیدگی در صلاحیت دادگاه

تحلیل ماده :
همانطوریکه از ماده فوق الذکر مشخص می باشد ، شرط داوری مقید مد نظر می باشد .
زیرا در خصوص شرط داوری مطلق ، با ارسال اظهارنامه وفق ماده ۴۵۹ ادم اقدام می شود .
در خصوص داور مرضی الطرفین و یا هیئت داوران مقید وفق ماده ۴۶۳ ادم عمل می شود. منظور از داور مرضی الطرفین ( اعم از یک یا چند داور ) می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *