بر اساس مقررات مربوط به داوری، بانوان از داوری منع نشده‌اند و محدودیتی برای قبول داوری از ناحیه ایشان وضع نشده است.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۶۴ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

استعلام :

در متون فقه اسلامی اناث از قضاوت منع شده‌اند و کار داوری نیز به نوعی قضاوت است؛ از آن‌جا که در بعضی از مؤسسات خانم‌ها داور هستند و آرای مختلفی از جمله محکومیت‌های مالی و غیر مالی صادر می‌کنند، آیا این امر با مبانی فقهی و قانونی منافات ندارد؟

پاسخ:

بر اساس مقررات مربوط به داوری از جمله مواد ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، بانوان از داوری منع نشده‌اند و محدودیتی برای قبول داوری از ناحیه ایشان وضع نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *