برای متهم به قتل عمد در دادسرا قرار تامین کیفری صادر شده و پس بعد از انجام تحقیقات بدون معرفی وکیل از سوی متهم، بازپرس بر منع تعقیب نظر داده است…

۱۳۹۸/۰۶/۲۶
۷/۹۷/۲۸۱۵
شماره پرونده: ۲۸۱۵-۱۶۸-۹۷ ک

 

۱-آیا انتخاب وکیل تسخیری لازم است؟

۲- در پرونده های با مجازات سلب حیات یا حبس ابد که نظر بازپرس بر جلب به دادرسی است و متهم وکیل معرفی نکرده و طی صورتمجلسی که به امضای بازپرس رسیده بیان داشته که وکیل تسخیری نمیخواهد، آیا بازپرس تکلیفی به انتخاب وکیل تسخیری دارد؟

۳- در خصوص صدق بند ۲ بر متهم نوجوان، آیا بازپرس مکلف به انتخاب وکیل تسخیری است؟

بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۱/۶۹/۶۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ به شماره ثبت وارده ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱، در رابطه با استعلام دادیار محترم شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه پرند نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری (۱) این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ۱ و ۲ و۳- بنا بر نص تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در جرایم موضوع این تبصره، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است و در فرض استعلام، عقیده بازپرس به صدور قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی و تمایل یا عدم تمایل متهم به داشتن وکیل تسخیری موثر در مقام نیست و چنانچه متهم نوجوان باشد، در جرایم موضوع ماده ۴۱۵ قانون یادشده نیز در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، بازپرس مکلف است برای متهم نوجوان وکیل تعیین نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *