براساس طرح مجلس، ثبت قرارداد بدون ورود بنگاه های معاملات مسکن، ممکن می شود

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:
جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار صحن علنی و در اولویت رسیدگی در میان طرح های دو فوریتی مصوب مجلس قرار دارد.

براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه های معاملات مسکن ممکن شود.

در طرح یادشده، اگر مستأجر تمام یا بخشی از بهای اجاره را در سررسید آن پرداخت نکند، اجاره بهای پرداخت نشده از مبلغ ودیعه کسر میشود.

اگر طلب موجر از مستأجر بیش از مبلغ ودیعه شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به مازاد گواهی عدم پرداخت صادر و به موجر بدهد. این گواهی در حکم سند لازم الاجراست.