با عنایت به مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع دهد، آیا رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری در صلاحیت همان شعبه است یا شعبه هم عرض نیز میتواند رسیدگی نماید؟

۱۳۹۸/۰۷/۲۳
۷/۹۸/۴۷۶
شماره پرونده: ۴۷۶-۱۳۹-۹۸ح

استعلام:
با عنایت به مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی: الف- چنانچه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع دهد، آیا رسیدگی به دعوی ابطال رای داوری در صلاحیت همان شعبه است یا شعبه هم عرض نیز میتواند رسیدگی نماید؟ ب- در صورت اقامه دعوی ابطال رای داوری در هر دو فرض داخل در مهلت بیست روز و یا خارج از مهلت مذکور،آیا صرف تقدیم دادخواست موجب توقیف اجرای رای میشود یا توقیف رای داوری نیاز به اخذ تامین دارد؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۴/۱۱۷۷۸/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ به شماره ثبت وارده ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولا، مقصود از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده مذکور در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، دادگاه مستقر در آن حوزه قضایی است و نه شعبه ارجاع کننده دعوا به داوری. از سوی دیگر دعوای ابطال رأی داور دعوایی مستقل از دعوایی است که ابتدا در دادگاه مطرح شده است. بنابراین گرچه ارجاع دعوای ابطال رأی داوری به شعبه مزبور ممکن است دارای اولویت باشد، اما الزامی نیست. ثانیا، صرف تقدیم دادخواست ابطال رأی داور با توجه به تصریح ماده ۴۹۳ موجب توقف اجرای رأی داور نیست؛ مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داور را صادر میکند. اخذ تأمین از خواهان دعوای ابطال به منظور صدور قرار توقف اجرا، الزامی نیست و دادگاه در صورت اقتضا از معترض تأمین اخذ میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *