آیا دعوای اثبات نسب به طرفیت افرادی غیر از پدر و مادر و اجداد پدری و مادری، خواهر و برادر، عمو و عمه و خاله و دایی و فرزندان ایشان مسموع است؟

۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۷/۹۷/۲۵۳۹
شماره پرونده: ۲۵۳۹-۷۶-۹۷ ح

استعلام:
با توجه به مواد ۱۵۸ الی۱۱۶۷ در باب اول از کتاب هشتم قانون مدنی، آیا دعوای اثبات نسب به طرفیت افرادی غیر از پدر و مادر و اجداد پدری و مادری، خواهر و برادر، عمو و عمه و خاله و دایی و فرزندان ایشان مسموع است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام بدون شماره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ به شماره ثبت وارده ۲۵۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: دعوای اثبات نسب در وهله نخست باید به طرفیت فردی مطرح شود که به طور مستقیم از حکم دادگاه متضرر میشود؛ لذا در صورت در قید حیات بودن پدر و مادر و یا هر دو آنها، دعوای اثبات نسب باید به طرفیت آنان مطرح شود و الّا با توجه به قوانین موضوعه و از جمله مستفاد از ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی این دعوا باید به طرفیت وراث بلافصل مطرح شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *