آیا در پرونده های حقوقی اجرای قرار تأمین خواسته یا حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا به طرفیت مقام قضایی مستلزم اجازه دادستان انتظامی قضات است؟

۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۷/۹۸/۴۶
شماره پرونده: ۴۶-۱/۱۲-۹۸ح

استعلام:
با توجه به ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰ و ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون یاد شده، آیا در پرونده های حقوقی اجرای قرار تأمین خواسته یا حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا به طرفیت مقام قضایی مستلزم اجازه دادستان انتظامی قضات است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ ۱۳۹۸/۱/۶ به شماره ثبت وارده ۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰، نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً، با توجه به ماده ۳۵ آییننامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲، در موارد اجرای محکومیت مالی، چنانچه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد، مراتب جهت اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ باید به دادستان انتظامی قضات اعلام شود. ثانیاً، اصولاً شناسایی و توقیف اموال در راستای اجرای احکام مدنی مستلزم بازرسی وسایل تحت تصرف قاضی نیست؛ اما اگر به لحاظ مخفی کردن اموال، این امر مستلزم بازرسی باشد، مشمول اطلاق ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳۶ آییننامه اجرایی این قانون است و باید با اجازه دادستان انتظامی قضات انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *