آیا در مجازات های تعلیقی جهت صدور گواهی سوء پیشینه مشابه آزادی مشروط، رعایت موارد مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و اتمام مدت تعلیق لازم است؟

۱۳۹۸/۰۷/۳۰
۷/۹۸/۱۱۴۷
شماره پرونده: ۱۱۴۷-۱۸۶/۱-۹۸ک

استعلام:
آیا در مجازات های تعلیقی جهت صدور گواهی سوء پیشینه مشابه آزادی مشروط، رعایت موارد مندرج در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و اتمام مدت تعلیق لازم است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره /۲۳۵/۲۵۰۵۹۰۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ به شماره ثبت وارده ۱۱۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در محکومیتهای موضوع این ماده صرفاً پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی محکومیت کیفری شروع میشود. بنابراین تا زمانی که حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده است، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردی که با صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات اصلی اجرا نمیشود، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری به تقاضای محکوم در مدت تعلیق تا زمانی که قرار تعلیق و لغو نشده، بدون اشکال است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *