اطفال ونوجوانان در صورت ارتکاب جرم چه مجازاتی دارند؟

اگر افراد ۹تا۱۲سال مرتکب جرم تعزیر درجه یک تا هشت شوند اعم از اینکه دختر باشند یا پسر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شوند:

 • تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
 • تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند
 • نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

اگر اطفال ونوجوانان ۱۲تا۱۵سال مرتکب جرم تعزیری شوند ، مجازاتهای زیر اعمال می شود:

 • اخطار وتذکریا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
 • نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از ۳ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا۵

افراد کمتر از ۸سال(اعم از دختر یاپسر) اگه مرتکب جرم تعزیری شوند مجازاتی ندارند.

در مجازات های فوق فرقی بین دختر و پسر نیست

اگر افراد نابالغ ۱۲ تا ۱۵سال (پسرها) مرتکب جرم حد یا قصاص شوند: (ما دختر نابالغ در این سن نداریم و دختر در۹سالگی بالغ می شود) به مجازات زیر محکوم می شود:

 • اخطار وتذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
 • نگهداری در کانون اصلاح وتربیت ازسه ماه تایک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا ۵

درصورتی که سن پسرها کمتر از ۱۲سال ودختران کمتراز ۹سال باشد مرتکب جرم حد یا قصاص شود مجازات های زیر را دارند:

 • تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
 • تسلیم به اشخاص حقیقی یاحقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند
 • نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

اگر افراد بالغ کمتر از از ۱۸سال، دختران ۹ سال به بالا وپسران ۱۵سال به بالا مرتکب جرم حد یاقصاص شوند ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند ویا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد حسب مورد با توجه به سن انها به مجازات پیش بینی شده در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند در غیر اینصورت همانند افراد بزرگسال مجازات می شوند:

اگه دختر ۹سال مرتکب جرم حد یا قصاص شود به مجازات مقرر در بند (ت)و(ث)محکوم می شود.

 • اخطار وتذکر ویا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
 • نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از۳ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری در جه ۱ تا ۵

اما اگر دختران کمتر از ۸ سال و پسران کمتر از ۱۱ سال مرتکب این جرائم (حد یا قصاص) شوند به مجازات مقرر در بند الف تا پ محکوم می شوند.

 • تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانوتی با اخذ تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
 • تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند
 • نصیحت به وسیله قاضی دادگاه

دختران بالای ۹سال از آن جهت که بالغ هستند درصورتی مرتکب جرم حد وقصاص شوند اما ماهیت جرم ارتکابی یا حرمت ان را درک کنند و یا در رشد کمال آنها شبهه وجود نداشته باشد همانند افراد بزرگ سال مجازات می شوند درغیر اینصورت به مجازات مقرر در بند (ت)و(ث) محکوم می شوند مثل پسرهای نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال

 • اخطار واخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
 • نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از ۳ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *