اسقاط حق اعتراض

در خصوص اسقاط حق اعتراض به رای داوری در موافقتنامه داوری و قطعیت آن نظرات مختلفی از سوی نویسندگان و دادگاهها بیان شده است. رویه قضایی تمایل به عدم قطعیت رای داوری در صورت درج چنین شرطی دار د .

برخی نویسندگان معتقد هستند در صورتی که طرفین حق اعتراض به رای داور را از خود ساقط نموده باشند ولی رای داور مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ آدم باشد ذینفع می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.

البته اختلاف نظر ها در خصوص اسقاط  حق اعتراض در موافقتنامه و قبل از صدور رای می باشد .

اسقاط حق اعتراض بعد از صدور رای قابل پذیرش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *