اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار قانون کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

نظریه مشورتی

۱۳۹۹/۰۱/۳۰
۷/۹۹/۱۹
شماره پرونده: ۱۹-۲۱۸-۹۹ح

اولاً، نظر به اینکه وفق ماده یک آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۷۰» کلیه آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به وسیله اجرای دادگاه های دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود» و نیز با توجه به اینکه ساز و کار مقرر در این ماده متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق «اجرای دادگاههای دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف امری استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

ثانیاً، با عنایت به مواد ۱ ،۲ و ۴ آیین نامه یادشده صدور و ابلاغ اجراییه مربوط به آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار با دادگاه عمومی محل کارگاهی است که موضوع اجراییه باید در حوزه آن اجرا شود و اجرای اجراییه مزبور با واحد اجرای احکام دادگستری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *